نسخه آزمایشی

سم ضد سوسك و موش پايروبوتانيك
PyroBotanic Pesticide (Cockroaches & Rats )

شماره اظهارنامه: 139750140003005829
مالک/مالکان: خانم امي تيس کبير

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/17
مخترع/مخترعان: امي تيس کبير

شماره ثبت : 98498
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/17
طبقه بندی بین المللی: A01N


خلاصه اختراع :

سم ضد سوسك و موش پايروبوتانيك، سمي تلفيقي گياهي و شيميايي است. اين سم با تاثير بر روي سيستم هاي تنفسي و عصبي آفات خانگي تاثير و در مدت زماني كوتاه، آفت را از پاي درمياورد بدون آنكه حشره يا جانور زجركش شده يا ردي از امعاء و احشاء مضمحل شده آن باقي بماند. اين سم براي تمامي آفات خانگي صد درصد كشنده و براي جانوران خونسرد، تا حدي مضر ولي براي پستانداران و انسان بي خطر ميباشد .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.