نسخه آزمایشی

بازيابي خاكستر بويلر نيروگاه به روش آلومينوترمي براي توليد مستقيم فرو واناديوم
Direct Recovery of Power Plants’ Boiler Ash by Aluminotherimc Route


تاریخ اظهارنامه: 1396/04/26

شماره ثبت : 98228
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/17
طبقه بندی بین المللی: C22B 7/02 C01G 31/00


خلاصه اختراع :

خاكستر بويلر در اثر سوختن مازوت در بويلرهاي نيروگاههاي حرارتي تجمع مي يابد و داراي تركيباتي از فلزات واناديوم، نيكل و آهن مي باشد. در اين اختراع، روش مستقيم احياي آلومينوترمي براي اولين بار براي بازيابي مستقيم خاكستر بويلر معرفي شده است و فلزات موجود را با نرخ بالايي بازيابي كرده و نياز به منبع حرارت خارجي ندارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.