نسخه آزمایشی

پوشش هاي پليمري استتاري جاذب امواج مادون قرمز (IR) برپايه نانو رنگدانه اكسيد آهن (Fe3O4) سياه و رزين پلي يورتان

شماره اظهارنامه: 139450140003008201

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/28

شماره ثبت : 98504
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/17
طبقه بندی بین المللی: B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

اين اختراع شامل سنتز رنگدانه اكسيد آهن با فام سياه به روش ترسيب شيميايي و سپس پراكنش اين نانو رنگدانه در ماتريس پليمري ( رزين پلي يورتان ) مي باشد. اين نانو رنگدانه ها داراي خاصيت استتاري جذب امواج مادون قرمز با كاربرد استتار در مقابل دوربين هاي ديد در شب براي تجهيزات و ادوات به كار مي رود. اين نانو رنگدانه توسط انكسار اشعه ايكس زاويه گسترده ( XRD ) ، طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه ( FTIR ) و ميكروسكوپ الكتروني عبوري ( TFM ) مشخصه يابي شده است. سرانجام انعكاس پوشش هاي مذكور در نواحي 190 تا 1100 نانومتر بررسي شد. نتايج فوق حاكي از قابليت استفاده از اين نانورنگدانه به عنوان عامل استتار امواج مادون قرمز در كاربردهاي استتار در برابر دوربين ديد در شب را دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.