نسخه آزمایشی

ارابه فرود بالگرد با قابليت جمع شوندگي و مجهز به سيستم تعليق هيدروليك
landing gear of helicopter with retractable ability and equipped with hydraulic suspension

شماره اظهارنامه: 139650140003012650

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/02

شماره ثبت : 98511
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/17
طبقه بندی بین المللی: B64C


خلاصه اختراع :

" ارابه فرود چند منظوره بالگرد با قابليت جمع شوندگي " " helicopter multi-purpose landing gear with retractable " عنوان وسيله اختراع شده مي باشد كه زمينه فني اين فرآورده مربوط به بخش "B64C" يعني حمل ونقل زير بخش فضا نوردي ، وسايل حمل و نقل هوايي ، هواپيما مي باشد. اين ارابه فرود چند منظوره از 8 قسمت اصلي تشكيل شده كه به شرح زير است: 1- اسكيدها 2- سيستم تعليق 3- ميله هاي رابط اصلي 4- ميله هاي رابط فرعي 5- چرخ ها 6- شاسي 7- محفظه حاوي تويوب جمع شده 8- بازوهاي هيدروليك اين اختراع شامل برجستگي هاي تكنيكي و فني مي باشد كه عبارتند از : امكان استفاده در انواع عوارض زمين ، امكان استفاده در آب ، پساي اندك ، سطح راداري كم ، عمر مفيد بيشتر و تعمير راحت تر قطعات ، دفع ضربات و ارتعاشات وارد به بدنه در هنگام فرود و همچنين توانايي فرود سريع ، امكان حركت بر روي زمين . هدف از اين اختراع بالا بردن قابليت ها و عملكرد بالگردها و امكان استفاده از آن ها براي انجام عمليات فرود و برخاست بر روي زمين ، دريا و در هرگونه شرايط جوي از جمله برف و يخبندان مي باشد و گروه هدف اين اختراع براي به كارگيري ، بالگردهاي مختلف نظامي از جمله بالگردهاي ويژه امداد ونجات مي باشد . اين وسيله بر اساس ارابه فرود اسكيد و براي رفع نواقص و كاستي هاي آن از جمله : 1- عدم كارايي در آب ، 2- كارايي نامناسب در برف ، شن زار و زمين هاي با خاك سست و نرم ، 3- وارد كردن ضربه و ارتعاشات زياد به بدنه در هنگام فرود و عدم توانايي فرود سريع ، 4- پساي زياد ، 5- عدم توانايي حركت بر روي زمين و انجام عمليات تاكسي بر روي باند ، 6- سطح راداري زياد ، 7- لغزندگي بر روي سطوح شيب دار طراحي و اختراع گرديده است .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.