نسخه آزمایشی

آماده سازي نانوكامپوزيت Ag/TiO2 به روش سنتز شيمي سبز و كاربرد آن در كرم هاي آرايشي
Preparation of Ag / TiO2 nanocomposite by Green Chemical Synthesis and its application in cosmetic creams

شماره اظهارنامه: 139750140003005687

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/14
مخترع/مخترعان: تکتم پدرام راد

شماره ثبت : 98230
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/17
طبقه بندی بین المللی: B82Y 30/00 A61K 8/00


خلاصه اختراع :

دراين اختراع سنتز سبز نانو كامپوزيت Ag/TiO2 از عصاره برگ گياهان نعنا و چاي سبز بدون هيچ گونه تثبيت كننده و سورفاكتانت و كاربرد آن در كرم هاي آرايشي از جمله ضدآفتاب ها و نرم كننده ها گزارش شده است. استفاده از كرم هاي ضدآفتاب براي جلوگيري از آسيب هاي پوست و احتمال سرطان پوست ضروري ميباشد. امروزه، نانوذرات به دليل خواص ويژه و همچنين كاربردهاي تكنولوژيكي فراواني كه دارند،توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده اند. در اين ميان، نـانوذرات دي اكـسيدتيتانيوم بـه دليل خواص نوري، الكتريكي و كاتاليستي بسيار عالي، و همچنين نانوذرات نقره به دليل اثر ضدميكروبي و ضد قارچي داراي كاربردهـاي بـسيار مهمـي در صـنايع مختلف ميباشند. با توجه به ساخت نانو كامپوزيت به روش سبز و عدم وجود مواد شيميايي در سنتز نانو كامپوزيت Ag/TiO2ميتوان از اين نانو ذرات در كرم هاي آرايشي استفاده كرد و در نتيجه به آنها طور هم زمان خاصيت ضدآفتاب بودن و همچنين ضد ميكروبي را داده شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.