نسخه آزمایشی

فرايند انبساط، اكستروژن متوالي هيدرواستاتيك به منظور توليد ميله هاي فوق ريزدانه فوق مستحكم با طول بلند
Hydrostatic Cyclic Expansion Extrusion (HCEE) process for producing UFG high strength long rods


تاریخ اظهارنامه: 1395/07/14

شماره ثبت : 98521
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/18
طبقه بندی بین المللی: B21C 27/00 B21C 25/00


خلاصه اختراع :

يكي از روش هاي تغيير شكل پلاستيك شديد مواد فرآيند اكستروژن و انبساط سيكلي (CEE) مي باشد كه مواد تحت كرنش هاي بالا، ساختاري فوق ريز دانه و نانو پيدا مي كند. مواد فوق ريزدانه و نانو ساختار داراي خواص مكانيكي استثنايي نسبت به مواد سنتي مي باشند. از مزيت روش اكستروژن و انبساط سيكلي نسبت به ساير روش هاي تغيير شكل پلاستيك شديد، امكان شكل دادن نمونه ها تا تعداد پاس مورد نظر و بدون نياز به خارج كردن آن ها از قالب مي باشد. منتها با توجه به وجود اصطكاك بين قالب و قطعه و افزايش نيروي اصطكاك در نمونه هاي بلند، امكان توليد نمونه هايي با طول هاي بلند در اين فرايند وجود ندارد. لذا محدوديت طول باعث مي شود امكان توليد نمونه هاي در ابعاد صنعتي وجود نداشته ياشد. هدف اين اختراع معرفي و توسعه فرآيند جديدي مي باشد كه مشكل محدوديت طول نمونه را مرتفع نمايد. به همين منظور در اين اختراع فرايند اكستروژن و انبساط سيكلي هيدرواستاتيك (HCEE) معرفي مي شود. در اين فرايند عمليات شكل دهي به واسطه ي وجود سيال تحت فشار انجام گرفته و به واسطه ي حذف اصطكاك، فرايند مستقل از طول نمونه انجام مي گيرد و امكان توليد نمونه هايي با طول هاي بلند فراهم مي شود و محدوديت طول به طور كامل رفع مي شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.