تاریخ اظهارنامه: 1389/02/05
مخترع/مخترعان: شهرام شريعتي
شماره ثبت : 65228
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1389/03/29
طبقه بندی بین المللی:

خلاصه اختراع : خلاصه دودكش كاهنده ذرات سمي توسط سيستم بخارآب ونانوفيلتر در صنايع مس در حالي طراحي گرديد كه يكي از اصلي ترين مشكلات مربوط به خروجي دودكش هاست بنابراين اين طرح باهدف كاهش عناصري نظير آرسنيك وكادميوم همچنين گازهاي so2 به عنوان عناصر اصلي ونيكل وكروم به عنوان عناصر فرعي ساخته شد هر چند كه ساير عناصر نيز در مجموعه عناصر حذف شونده از محيط قرار ميگيرند در اين پروژه مخزن اصلي خروجي گازها به يك مخزن مجزا در ارتباط است اين مخزن كه ورودي دودكش است بايك سوپاپ مكنده به درون مخزن شماره 2كه اشباع از بخارآب ميباشد راه دارددراين اتاقك بخارآب با گاز تركيب شده واز يك خروجي مستقل به استخر گرم يا خشك كن انتقال ميابد سرريزگاز حاصله توسط يك سوپاپ مجزا با مخزن شماره دو ارتباط دارد وبخش ديگر از گاز هاي متصاعدشده درآن مخزن حذف ميگردد درمرحله بعدي ورودي گازهاي مستقل به اتاقك داراي نانو فيلتر راه يافته وبنابراين حجم باقي مانده قابل تفكيك از اتاق نهايي درآن مجزا خواهدشدسيستم باقابليت دارابودن يك دستگاه مونيتئرينگ قابليت خواهند داشت هرروزه ميزان حروجي دودكش را از روي آناليز بخارات محاسبه وتكنسين مربوط آنراگزارش نمايددارابودن سيستم خشك كندر كنار مخزن خروجي براي تبخير آبهاي مخلوط با عناصر فوق الذكر وبرگرداندن آب به ابتداي مخزن بخار سازي به منظور كاهش ميزان آب مصرفي از عمده ترين مزاياي اين سيستم به شمار ميآيد همچنين كاهش آلاينده هاتاحدود 26 درصد آلودگي از مهمترين دستاوردهاي اين تحقيق ميباشد

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/9MD89zwVY

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه