نسخه آزمایشی

دستگاه آبياري زير سطحي اتوماتيك با قابليت هوادهي آب جهت اكسيژن رساني به ريشه ها

شماره اظهارنامه: 139650140003009882

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/27

شماره ثبت : 98530
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/21
طبقه بندی بین المللی: A01G 29/00


خلاصه اختراع :

با توجه به خشك سالي دو دهه اخير ميزان آب در استان كرمان به حد بحراني رسيده است و اين امر موجب خسارت فراوان به باغ هاي استان گرديده است .از اين رو كارشناسان برآمدند تا با تغيير روش آبياري ميزان هدر رفت آب در باغات را كاهش دهند كه خود اين روش ها داري نواقصي هستند در روش آبياري اوشن بسياري از نواقص رفع شده و راندمان كار بالا رفته است. در اين روش بواسطه وسيله ابداعي به نام اوشن كه در عمق نيم متري زمين قرار ميگيرد ، آب با ورود به آن و عبور از لايه پارچه نخي به داخل خاك نفوذ ميكند .همچنين وجود پارچه نخي به دور اوشن از نفوذ خاك به داخل لوله و انسداد راه عبور آب جلوگيري كرده كه اين خود يكي از مزاياي اين روش نسبت به روش هاي ديگر است. با توجه به آزمايش هاي صورت گرفته بر روي زمين و باغهاي كشاورزي شهرستان سيرجان ميزان آب مصرفي با روش اوشن براي يك متر مكعب خاك 200 ليتر آب نياز است . مزاياي روش آبياري اوشن : 1-ميزان صرفه جويي بالا در آب 2-جلوگيري از تبخير آب به دليل نفوذ نا پذيري آب از عمق 10 سانتي متري زمين و قرار نگرفتن در معرض نور خورشيد. 3-جلوگيري از رشد عف هاي هرز به دليل نفوذ در عمق پايين تر خاك و رساندن آب به محل مورد نياز (ريشه) و جلو گيري از آبياري محل هاي غير ضروري 4-بالا بردن راندمان و جذب بهتر كودهاي شيميايي ,كاهش ميزان مصرف كود هاي شيميايي و جلوگيري از كندن كانال به طريقي كه كود را در مخزن آب يا استخر حل كرده و وارد جريان آب مينمايند. 5-با توجه به فاصله زياد آبياري و سهميه آب كشاورزان , مدت زمان آبياري را كم كرده كه خود اين امر ميزان نياز به كود ازته را برطرف ميكند. 6-در اين روش اگر سطح آب استخر يا مخزن بالاتر از سطح درختان باشد آب ربه صورت ثقلي به محل مورد نظر ميرسد و چنانچه سطح آب استخر يا مخزن پايين تر از سطح درختان باشد . با استفاده از ابزار استفاده شده در اين روش به نام اوشن تحت فشار وارد محل مورد نظر ميشود .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.