نسخه آزمایشی

فرايندي براي بهينه سازي برداشتن تركيبات غليظ شدني از يك مايع
PROCESS FOR OPTIMIZING REMOVAL OF CONDENSABLE COMPONENTS FROM A FLUID

شماره اظهارنامه: 139250140003005351
مالک/مالکان: شركت گس ليكوئيدز انجينيرينگ ال تي دي. GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 000


تاریخ اظهارنامه: 1392/06/26

شماره ثبت : 98540
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/22
طبقه بندی بین المللی: B01D 53/44 B01D 53/52 B01D 5/00


خلاصه اختراع :

فرايندي براي بهينه سازي برداشتن تركيبات غليظ شدني از يك مايع


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.