نسخه آزمایشی

دستگاه تيغ زن اتوماتيك حجامت

شماره اظهارنامه: 139750140003006301

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/01

شماره ثبت : 98548
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/22
طبقه بندی بین المللی: A61M


خلاصه اختراع :

دستگاه تيغ زن اتوماتيك حجامت، دستگاهي است كه به صورت همزمان 34 زخم سطحي ايجاد ميكند. كاركرد اين دستگاه به اين صورت است كه وقتي ما ضامن را رها مي كنيم، با توجه به قدرت فنر، تيغ در مسير طراحي شده در اين دستگاه عبور مي كند و چون در اين مسير ما 34شيار ايجاد نموده ايم، هنگامي كه دستگاه به اين شيارها مي رسد يك زخم سطحي روي محل حجامت ايجاد مي نمايد كه كل اين فرايند در يك يا دو ثانيه اتفاق مي افتد. لازم به ذكر است كه از آنجايي كه فشار تيغ با توجه به طراحي دستگاه بصورت برعكس مي باشد يعني به جهت مخالف موضع حجامت است و اين برآمدگي هاي قسمت فوقاني محفظه مي باشد كه باعث مي شود تيغ به سمت پايين هدايت شود و از شيارها عبور نمايد تا زخم بر بدن ايجاد شود لذا هيچ خطري شخص حجامت شونده را تهديد نمي كند و ريسك دستگاه بسيار پايين است. اين دستگاه از چند قطعه شامل: تيغ، فنر، محفظه دستگاه كه شامل قطعات مونتاژ شده مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.