نسخه آزمایشی

دستگاه سورت برنج بر اساس تشخيص رنگ

شماره اظهارنامه: 139750140003008189

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/28

شماره ثبت : 98561
وضعیت اعتبار: اعتبار داردتا

تاریخ ثبت: 1398/02/23
طبقه بندی بین المللی: G06K 9/46 G01B 11/00 G01N 21/00


خلاصه اختراع :

اختراع دستگاه كالر سورتر (سورتينگ )برنج در زمينه ي مهندسي مكانيك و الكترونيك و...مي باشدكه اين دستگاه بر اساس تشخيص رنگ به تفكيك برنج ها ميپردازد اين دستگاه پس از آزمايش ها و تحقيقات مختلف به ساخت صنعتي رسيده است و از اهميت زيادي بر خوردار است . به اين صورت كه برنج هاي كه داراي فضله موش و سنگ ريزه و موارد اضافي كه توسط الواتور ها (بالابر)به سورتينگ هدايت مشود و در انجا توسط ويبراتور به صورت يكنواخت به جلوي دوربين ها هدايت ميشود ، برنج هابه خوبي توسط دوربين ها شناسايي ميشود و سپس توسط برد هاي مركزي و اجكتورها فرمان هاي مختلف كه براي سورت برنج است مورد استفاده قرار ميدهد ،و در پايان برنج به صورت صدرصد تميز و يك نواخت و يك سايز را به مرحله بسته بندي هدايت ميكند


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.