نسخه آزمایشی

دستگاه كشش دومحوري مسطح با مكانيزم عملگرهاي مكانيكي متقارن براي حذف لنگر خمشي و حفظ مختصات مركز نمونه
In-plane biaxial tensile test machine with numerical control for evaluation of anisotropic mechanical properties of sheets and shells

شماره اظهارنامه: 139750140003006016

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/24

شماره ثبت : 98236
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/18
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/08


خلاصه اختراع :

آزمون كشش دومحوري به عنوان بهترين رويكرد براي مشخصه‏يابي رفتار مكانيكي ورق‏ها، پارچه، چرم و بافت‏هاي طبيعي و مصنوعي مي‏باشد، چرا كه اين اجزا حين فرآيندهاي شكل‏دهي و توليد، و همچنين در شرايط استفاده اغلب تحت تنش‏هاي كششي و دومحوري قرار مي‏گيرند. رسم نمودارهاي حدشكل‏دهي، ترسيم سطوح تسليم و ارزيابي كمي رفتار ناهمسانگردي اين اجزا از مهمترين مواردي است كه مي‏توانند از اين طريق بررسي شوند. آزمون كشش د


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.