نسخه آزمایشی

فرايند و كارخانه بازيافت و استفاده از اوليفن هاي عالي در سنتز اوليفن از اكسيژن‏ها
Process and Plant for the Recovery and Utilization of Higher Olefins in the Olefin Synthesis from Oxygenates

شماره اظهارنامه: 139650140003011211

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/28

شماره ثبت : 98592
وضعیت اعتبار: اعتبار نداردخلاصه اختراع :

يك فرايند و يك محل توليد (كارخانه)، براي توليد اوليفن ها از اكسيژن‏هايي مانند متانول و يا دي‏متيل‏اتر پيشنهاد شده است، كه در ابتدا اكسيژن‏ها به يك محصول اوليه حاوي پروپيلن، ساير اوليفن ها، پارافين‏ها و آروماتيكها در يك رآكتور سنتز الفين تبديل مي‏شوند. محصول اوليه به بخش‏هاي‏ مختلف زنجيره بلند C هيدروكربن تقسيم شده است كه در آن اوليفن هاي زنجيركوتاه مانند پروپيلن به دست مي‏آيند و در كنار بخش‏هاي بيش‏تر، يك بخش -C7 نيز كه شامل اوليفن هاي C5/C6 و همچنين يك بخش+C7 كه حاوي آروماتيك ها است به‏دست مي‏آيد. بعد از آن، آروماتيك ها جدا شده‏اند و با اوليفن هاي C5/C6، جهت به‏دست آمدن آروماتيك هاي آلكالين شده، واكنش مي‏دهند. سپس به طور كامل هيدروژنه شده و به رآكتور سنتز اوليفن مي‏رسند، جايي كه به همين ترتيب به اوليفن هاي زنجيركوتاه تبديل مي‏شوند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.