نسخه آزمایشی

فرآيند كاهش يا حذف تركيبات كلره از هگزان ضايعاتيِ توليد كنندگان پلي اتيلن و ساير هيدروكربنها
Reducing or removing Chlorinated compounds from Hexane is a waste from polyethylene producers and Other hydrocarbons

شماره اظهارنامه: 139750140003001238

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/09
مخترع/مخترعان: عباس نادري نيك

شماره ثبت : 98599
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/29
طبقه بندی بین المللی: C10G 29/00 F23G 7/00


خلاصه اختراع :

هگزان خالص درصنايع پتروشيمي به عنوان حلال استفاده ميشود. هگزان خالص فاقد تركيبات كلره مي باشد ، وليكن هنگام استفاده در صنايع پتروشيمي تركيبات كلره از جمله مونوكلرو اتان ، دي كلرو اتان و كلرو بوتان و دي كلروبوتان و ساير تركيبات كلره از فرايند پليمريزاسيون توليد پلي اتيلن سنگين وارد آن ميشوند . اين تركيبات كلره براي فرايند پليمريزاسيون مضر هستند و وقتي غلظت آنها در فرايند پليمريزاسيون به حدود بالاتر از 1000پي پي ام برسد به عنوان هگزان ضايعاتي و يا هگزان دكانت از فرايند خارج ميشوند .در اين طرح ابتكاري براي اولين بار فرايند حذف تركيبات كلردار به صورت ابتكاري در مقياس صنعتي از هگزان ضايعاتي شركت هاي پتروشيمي توليد كننده پلي اتيلن انجام شده است . در اين طرح هگزان ضايعاتي ابتدا با آب شتشو داده ميشود تا تركيبات معدني كلردار به فاز آبي منتقل شوند سپس فاز آلي هگزان ضايعاتي با محتويات كلر بالاتر از 1پي پي ام الي چندين درصد ، با محلول واكنشگركاستيك و يا پتاس و يا ديگر مواد قليايي مخلوط شده و در دماي15 الي120 درجه سانتيگراد با تركيبات آلي كلردار موجود درآن واكنش داده و در نتيجه محصول هگزان با تركيبات كلركمتر از1پي پي ام توليد ميشود . اين هگزان كلر زدايي شده در صنايع پتروشيمي قابل استفاده مي باشد .اين طرح به منظور كاهش و يا حذف تركيبات كلره موجود در ساير تركيبات نفتي و هيدروكربني كاربرد دارد .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.