نسخه آزمایشی

ساخت رآكتور نوري مبتني بر گوي هاي شيشه اي داراي غشاي نانو ساختار Alginate/Cu@Ag-APTMS/boehmite جهت تصفيه پساب هاي رنگي
construction of photoreactor based on glass beads having nanostructure membrane of Alginate /Cu@Ag-APTMS/boehmite

شماره اظهارنامه: 139650140003013488

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/21

شماره ثبت : 98604
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/29
طبقه بندی بین المللی: B82Y 30/00 C02F 1/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع راكتور نوري مبتني بر گوي هاي شيشه اي داراي غشاي نانو ساختار Alginate /Cu@Ag-APTMS/boehmite جهت تصفيه پساب هاي رنگي ساخته شده است. بدين منظور ابتدا نانو ذرات Cu@Ag بر روي سطح بوهميت آغشته‌ شده‌ به‌ APTMS تعبيه شدند و سپس با استفاده‌ از پليمر سديم آلژينيت بر روي سطح گوي هاي شيشه اي با اندازه 3 تا 5 ميلي متر پوشانده شد. راكتور طراحي شده به شكل لوله‌هاي مارپيچ ساخته شد با گوي هاي داراي غشاء كاتاليستي پر شد و مجهز به يك پمپ هيدروليك به‌ منظور انتقال پساب به‌ درون سيستم مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.