شماره ثبت : 97446
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/09/28
طبقه بندی بین المللی: B60T 17/08

خلاصه اختراع : خلاصه توصيف اختراع : (ماده 13) مستقيما زمينه فني كه اختراع به آن تعلق دارد در صنعت كشتي سازي وكشتي راني در سطح جهان مي باشد . 1-ترمز و نگهدارنده كشتي هاي مسافري ، باري ، نظامي ،ناو هواپيما بر، ناوچه ،شناور، لنج ، قايق با توجه به عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع مي توان در صنعت در جهت تامين امنيت استفاده نمود و كاپيتان كشتي مي تواند هدايت محكم و استوارتري نسبت به هدايت كشتي داشته باشد و با توجه به گستردگي استفاده در صنعت حائز اهميت مي باشد . 2-مشكل فني ، اساس راه حل ارئه شده براي ان و كاريرد هاي اصلي اختراع مشكل فني از آنجاست كه با توجه به علم موجود تا به حال در صنعت كشتي راني ترمز و نگهدارنده اختصاصي براي كشتي ها ي مسافري ، باري ، نظامي ،ناو هواپيما بر، ناوچه ،شناور، لنج ، قايق وجود نداشته است و تصور نماييد كشتي با حجم 100 هزار تن بدون ترمز با چه خطراتي روبروست و هدايت آن چقدر مشكل تر از هدايت هواپيما ميباشد و كاربرد هاي اصلي اختراع با توجه به متن اختراع در صنعت كشتي سازي و كشتي راني در سطح جهان ميباشد . 3-با توجه به ماهيت اختراع در ادعا نامه و در نقشه اختراع (drawing) ماده 17 – فرمولاسيون شرح داده شده است . 4-در بخش شرح و توصيف ماده 10 نقشه ها و نمودار ها شرح داده شده است .

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه