نسخه آزمایشی

فرآيند فعالسازي بنتونيت با استفاده از ميكروويو براي بازيافت روغن مستعمل موتور
Process for activation of bentonite by microwave for application in waste motor oil regeneration

شماره اظهارنامه: 139650140003010078

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/03

شماره ثبت : 98243
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/18
طبقه بندی بین المللی: C10M 175/00


خلاصه اختراع :

روغن مستعمل اتومبيل از جمله آلاينده هاي محيط زيست بوده كه ورود آن به خاك، آب هاي سطحي و زير سطحي، موجب بروز خطرات مختلفي براي موجودات زنده مي شود. از طرف ديگر توليد روغن با هزينه بسيار بالايي همراه مي باشد و در نتيجه بازيافت مجدد آن داراي توجيه اقتصادي است. با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات انتخاب جاذب مناسب از نظر عملكرد صنعتي حائز اهميت است. بنتونيت كلسيمي از جاذب هاي مهم در بازيافت روغن مستعمل مي باشد. به منظور افزايش راندمان جذب، فعالسازي بنتونيت توسط اسيد صورت مي‌گيرد. در اثر فعالسازي تعداد خلل نانومتري همچنين سطح ويژه افزايش يافته كه در بهبود فرآيند جذب موثر است. در اين اختراع براي فعالسازي يك نوع بنتونيت كلسيمي موجود در ايران از تركيب اسيد‌هاي سولفوريك، كلريك و استيك استفاده شد و فرآيند‌هاي فعالسازي به كمك روش‌هاي حرارتي و ميكروويو به‌منظور استفاده در بازيافت روغن موتور انجام شد. بهترين تركيب محلول اسيدي با لحاظ نوع فناوري استفاده شده معرفي شد و سپس تأثير شرايط فعالسازي از جمله نسبت بنتونيت به اسيد، زمان ماند و توان امواج ميكروويو بر بازيافت روغن مستعمل مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از داده هاي آزمايشگاهي نشان داد كه فعالسازي بنتونيت تا 33% مصرف جاذب را در فرآيند بازيافت روغن مستعمل كاهش مي دهد. همچنين سيستم فعالسازي ميكروويو زمان فعالسازي را به نصف كاهش و سطح ويژه بنتونيت را بيش از 5/2 برابر افزايش مي‌دهد. به منظور ارزيابي كمي و كيفي بنتونيت هاي فعال شده از تكنيك‌هاي XRD، FTIR، SEM وBET همچنين براي بررسي كمي و كيفي روغن هاي بازيافت شده از آناليز هايUV، FTIR و ساير روشهاي استاندارد استفاده شد. نهايتاً شرايط بهينه براي توليد جاذب مناسب براي بازيافت روغن مستعمل موتور با بكارگيري فناوري جديد ميكروويو براي توليد اين نوع جاذب معرفي شد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.