نسخه آزمایشی

دستگاه تنظيم الكترومغناطيس بدن، مورد استفاده جهت بيماران مختلف

شماره اظهارنامه: 139250140003011800

تاریخ اظهارنامه: 1392/12/15

شماره ثبت : 98659
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/03/07
طبقه بندی بین المللی: H01F 13/00


خلاصه اختراع :

امروزه در جهان بسياري از سازمان هاي مختلف و افراد ، در صدد جستجوي راه حل و روشي هستند تا بتوانند بدون مصرف دارو هاي مخرب شيميايي و وسايل بُرنده پزشكي انرژي افراد را به گونه اي افزايش دهند و تا بحال روش هاي مختلفي با نام طب مكمل در برخي از نقاط جهان بخصوص در بين قوم زرد پوست و مسيحيان رايج گرديده و اثرات بسيار خوبي هم در قدرت يابي مجدد جسمي و روحي و عصبي آنان داشته است . جهت تحقق يافتن اين اهداف ، ايراني ها هم از قافله عقب نمانده و در اثر سالها تلاش و كوشش توانستيم دستگاهي اختراع نمائيم كه با استفاده از امواج پيرامون بدن و محيط ، به خصوص امواج الكترومغناطيس حيواني، با به كارگيري علوم و فنون مكتسبه صحيح، دقيق و توليد امواج الكترومغناطيس مي تواند بسياري از ناراحتي هاي روحي و رواني و حتي جسمي افراد را رفع نمايد . سالها است كه اين دستگاه ساخته شده و پس از كسب مجوز، اساسنامه از سوي وزارت محترم كشور و تاييد صلاحيت از معاونت اطلاعات و امنيت نيروهاي انتظامي و با تنظيم الكترومغناطيس بدن، توسط اينجانبان در حال آزمايش و بهره برداري بوده است و افراد بسياري سلامت كامل خود را به دست آورده اند كه نتيجه آن بارها به وزارت محترم پزشكي(معاونت محترم پژوهش، فن¬آوري و...) گزارش گرديده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.