نسخه آزمایشی

دستگاه توليدكننده آب آشاميدني سالم با استفاده از انرژي خورشيدشماره ثبت : 98666
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/08
طبقه بندی بین المللی: F24S 20/00 F24S 10/00


خلاصه اختراع :

اين دستگاه يك سيستم و روش براي جمع آوري آب موجود در جو به صورت هوشمند مي باشد. دستگاه انرژي خود را با استفاده از پنل هاي خورشيدي نصب شده بر روي دستگاه تامين ميكند. از آنجا كه دما و رطوبت نسبي محيط قابل كنترل و پيش بيني نمي باشد. دستگاه اين قابليت را دارد كه در تمام شرايط با انتخاب يك روش بهينه و هوشمندانه عمل ميكند. روش عملكرد دستگاه به گونه اي است كه با رساندن دماي سطح كويل هاي خود به نقطه شبنم رطوبت موجود در جو را جذب ميكند. در شرايطي كه دماي هوا يا رطوبت نسبي جو كاهش پيدا كند دستگاه با استفاده از سيستم كنترل به صورت هوشمند دماي سطح كويل را كاهش مي دهد و چرخه ي خود را كامل ميكند. آب بدست آمده از مراحل قبل با استفاده از فيلتر هاي طراحي شده از تمام ميكروب ها، ويروس ها و فلزات سنگين عاري مي شود. در مراحل بعد املاح مورد نياز بدن انسان به آب اضافه خواهد شد. آب خروجي از دستگاه سالم ترين و مناسب ترين آب براي انسان مي باشد. دستگاه اين قابليت را دارد كه به گونه اي برنامه ريزي شود كه در شرايط خاص كه توليد آب بهينه نمي باشد به شبكه سراسري برق و يا به شبكه برق مكان مورد استفاده متصل شود و به عنوان يك منبع انرژي عمل كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.