نسخه آزمایشی

دستگاه محدود كننده و هشدار دهنده مصرف آب

شماره اظهارنامه: 139750140003005778
مالک/مالکان: آقاي امين فراهاني

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
مخترع/مخترعان: امين فراهاني

شماره ثبت : 98684
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/13
طبقه بندی بین المللی: A47K 3/00


خلاصه اختراع :

دستگاه بهينه ساز مصرف آب ، دستگاهي است كه به ما در كنترل مصرف آب در زمينه هاي مختلف از جمله مصارف خانگي به ويژه دراستحمام كمك مي كند تا مقدار معيني براي ميزان آبي را كه مي خواهيم مصرف كنيم در نظر بگيريم تا در صورت گذشتن از مقدار تعيين شده ، دستگاه آب مصرفي را قطع كند ؛ همچنين قبل از قطع شدن آب سه مرحله براي دستگاه تعريف شده كه هر مرحله نشان دهنده ميزان آب مصرفي كه در آن قرار داريم مي باشد كه براي هر مرحله چراغي نيز در نظرگرفته شده است كه بعد از گذشتن از يك سوم مقدار آب معين شده چراغ سبز و در يك سوم بعدي چراغ زرد و در يك سوم آخر چراغ قرمز به ترتيب روشن مي شوند و در آخر در صورت تجاوز از مقدار تعيين شده مورد چهارم شير برقي آب خروجي را قطع مي كند و در ادامه از هدررفت آب جلوگيري مي كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.