نسخه آزمایشی

دستگاه اندازه گيري سطح چرم با استفاده از دوربينشماره ثبت : 98702
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/18
طبقه بندی بین المللی: G06T 7/62 G01B 11/28 G06T 7/00


خلاصه اختراع :

هدف اين اختراع اندازه گيري مساحت انواع چرم، مستقل از رنگ و ضخامت آن است. در نمونه هاي مشابه بعلت فاصله سنسورها از هم، اندازه گيري با دقت نسبتا پاييني انجام مي شود و براي اندازه گيري چرم نازك و ضخيم، دو دستگاه ارائه شده است. در اين اختراع براي افزايش دقت سنجش سطح چرم از دوربين استفاده شده است به اين ترتيب هر پيكسل تصوير، تبديل به يك سنسور شده و دقت را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. براي اينكه بتوانيم هم چرم ضخيم و هم چرم نازك را روي سطح طوري پهن كنيم كه كل سطح روي ميز قرار بگيرد از مكش هوا استفاده كرديم تا چرم بدون چروك روي سطح اندازه گيري پهن شود. يكي از نكات مهم در دستگاه هايي كه از فناوري پردازش تصوير استفاده مي كنند بحث نور محيط است، در روش هاي متداول محيط را ايزوله مي كنند يا نور محيط را به حدي افزايش مي دهند كه منابع نوري مزاحم را بي تاثير كنند ما در اين اختراع از يك سطح نوري استفاده كرديم تا بجاي تابش نور از طرفين، نور از زير تابانده شود تا نورهاي اطراف كمترين تاثير را داشته باشند و چرم روي ميز در تصوير به رنگ تقريبا سياه در بيايد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.