نسخه آزمایشی

دستگاه رطوبت گير هواي ورودي به ترانسفورماتور قدرت

شماره اظهارنامه: 139750140003002465
مالک/مالکان: شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

نوع شخص حقوقي:سهامي خاصشماره ثبت : 98710
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/03/22
طبقه بندی بین المللی: B01D 53/00 H01F 27/00


خلاصه اختراع :

ترانسفورماتورهاي قدرت، قلب تپنده شبكه برق هستند و هزينه تهيه، نگهداري و تعمير آنها بيشترين بار مالي را بر شبكه برق كشور، تحميل ميكند. رطوبت مخرب ترين عاملي است كه ميتواند بر روي بدنه ترانسفورماتورهاي قدرت به صورت خوردگي، زنگ زدگي، پوسيدگي و در نهايت سوراخ شدگي ظاهر شود. دومين اثر تخريبي رطوبت، ورود غيرمجاز آن به داخل ترانسفورماتور از طريق محفظه رطوبت گير هواي ورودي به دليل اشباع آن و يا از طريق درب مخزن است كه موجب كاهش شديد قدرت عايقي، تشديد اكسيداسيون و پيري زودرس روغن و در نهايت معيوب شدن ترانسفورماتور ميگردد. از طرفي وجود مواد سرطان زا همچون سيليكاژل آبي در دستگاه رطوبت گير ترانسفورماتورهاي قدرت و مواجه پرسنل تعميرات با اين مواد و آلودگي ناشي از ورود ضايعات آنها در محيط زيست از ديگر اشكالات آن مي باشد. در اين اختراع، داده هاي تعادلي جذب و سينتيك دفع بخار آب، روي ماده جاذب زئوليت اندازه گيري و با استفاده از يك دستگاه هوشمند كنترل رطوبت هواي ورودي به ترانسفورماتورهاي قدرت طراحي و ساخته شد. اين دستگاه قادر است تا حالت دم و بازدم ترانسفورماتور قدرت را تشخيص داده و مقدار رطوبت هواي ورودي به ترانسفورماتور قدرت را اندازه گيري و متناسب با عبور از يك حد مجاز فرمان لازم جهت خروج رطوبت را صادر و در صورت اشباع شدن ماده جاذب زئوليت، كنترل دما و حرارت دهي كنترل شده را آغاز نموده و جاذب را احياء مي نمايد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.