نسخه آزمایشی

دستگاه اتوماتيك غذادهي آبزيان پرورشي

شماره اظهارنامه: 139750140003003077

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/13

شماره ثبت : 98775
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/25
طبقه بندی بین المللی: A01K 61/00 A01K 61/00


خلاصه اختراع :

هدف از اين اختراع ساخت دستگاه (قايق) هوشمند غذاده (شيرينگ فيدر) آبزيان پرورشي (ميگو) مي باشد. با اضافه كردن شيرينگ فيدر به قايق، قابليتي به وجود مي آيد كه ميتوان با استفاده از قايق به آبزيان پرورشي غذادهي را انجام داد. به عبارت ديگر ميتوان اين وسيله را اين گونه نيز معرفي نمود. ساختن شيرينگ فيدري كه قابليت حركت در آب و متحرك بودن را دارا مي باشد. از اين رو ميتوان نام اين وسيله را شيرينگ فيدر معرفي كرد. علاوه بر متحرك بودن اين وسيله و كنترل دستي از راه دور، ميتوان به كنترل هوشمند آن اشاره كرد. منظور از هوشمند كردن دستگاه اين است كه كاربر (پرورش دهنده) ميتواند از طريق ماژول جي اس ام (gsm) در هر جاي ايران به كنترل و فرماندهي و همچنين مشاهده و آناليز اطلاعات ارسالي كه شامل سنجش pH (اسيدي-بازي) آب، مقدار اكسيژن محلول در آب، سنجش شوري آب و سنجش مقدار دماي آب است بپردازد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.