نسخه آزمایشی

دستگاه تعيين ترجيح مواد شيميايي (دارو، غذا و سموم) و حافظه متاثر از آن ها

شماره اظهارنامه: 139750140003009243


شماره ثبت : 98782
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/03/25
طبقه بندی بین المللی: A01K 15/00


خلاصه اختراع :

مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد وقتي مطالعات در حد حيوانات آزمايشگاهي هستند ما وقتي اثبات اثر بخشي دارو و يا داروها را براي مدل بيماري انجام مي دهيم مي گوييم داروي X بهترين اثر را در بين چند دارو داشت و يا دوز X بهترين اثر را داشت . حيوان درست هست كه حرف نمي زند اما از روي رفتارشناسي تغذيه اي آن مي توان در مرحله اول بدون صرف هزينه هاي زياد براي بررسي اثرات جانبي داروها استفاده كرد و به همين ترتيب براي غذاها و مكمل ها ( و در مواردي كه غذا و دارو خورده نمي شود از بوهاي مرتبط به آنها استفاده كرد)، بنابراين ايده حاضر و دستگاه ارائه شده مبتني بر ايده قرار است اين مشكل را حل كند و به محقق بگويد درست هست كه مي گوييم در بين تركيبات و دوزهاي عرضه شده ( X, Y, Z, …) تركيب X بهترين اثر را دارد اما Y ترجيح حيوان است. در حالت آزاد و در انتخاب حيوان Y را ترجيح مي دهد ( مثل اينكه ما مي رويم داروخانه مي گوييم ضد درد مي خواهيم مي گويد، بروفن، ديكلوفناك و ... دارم اما مي گوييم چون ناراحتي معده دارم ديكلوفناك نمي خواهم استامينوفن بده). اين ايده و دستگاه، حافظه مرتبط با دارو و غذا را در واقع به نوعي مرتبط با اثر بخشي بيشتر و سايدافكت كمتر مي داند و كمك مي كند ترجيح حيوان را مشخص كنيم. دستگاه مي تواند به صورت تمام اتوماتيك و يا حتي به صورت دستي در مواقعي كه برآورد هزينه مشكل است و يا حتي با يك دوربين مدار بسته اطلاعات كمتر اما پر اهميتي را در اختيار پژوهشگران قرار دهد. در عين حال توانايي گرفتن اطلاعاتي همچون اطلاعات استخراج شده از قفس متابوليك را نيز دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.