نسخه آزمایشی

دستگاه پلاسما پرتابل
plasma portable


تاریخ اظهارنامه: 1397/07/25

شماره ثبت : 98809
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/03/27
طبقه بندی بین المللی: H05H 1/00


خلاصه اختراع :

به دليل رفتار هاي خاصي كه گاز يونيزه شده (پلاسما) از خود نشان مي دهد، آن را حالت چهارم ماده در نظر مي گيرند. هر گاه گازي به اندازه كافي گرم شود و يا در معرض يك ميدان الكتريكي قوي قرار گيرد، اتم هاي آن برانگيخته مي شوند و الكترونها با انرژي جنبشي بالايي شتاب مي­گيرند و با اتم­ها و مولكول­هاي گاز برخورد مي­كند و الكترون هاي بيشتري آزاد مي­گردد كه باعث يونيزاسيون و ايجاد پلاسما مي شود. تكنولوژي بكار رفته در ساخت دستگاه پلاسما پرتابل از اختلاف پتانسيل AC براي ايجاد پلاسما استفاده مي كند. اين تكنولوژي باعث ميشود هنگام ايجاد آرك پلاسما بر روي پوست نيازي به سيم ارت و يا اتصال به بدن نباشد در نتيجه در زير نقاط حساس جريان الكتريكي ايجاد نمي شود. اين دستگاه مولد شار الكتروني با ايجاد اختلاف پتانسيل با اعمال شار الكتروني بر موضع مورد نظر، و با كنترل اين شار در ۸ لول مختلف و همچنين با بهره گيري از ۵ اپليكاتور متفاوت ( يعني ۲۴ حالت مختلف ) مي باشد


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.