شماره اظهارنامه: 139450140003008698
مالک/مالکان: پيمان رزاق پناه

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/11
مخترع/مخترعان: پيمان رزاق پناه
شماره ثبت : 95004
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1395/02/13
طبقه بندی بین المللی: G05B E05B

خلاصه اختراع : فصل اول:شرح وتوصيف اختراع 1-1عنوان اختراع: قفل كتابي هوشمند (مبتني بر سيستم اطلاع رساني( 21-زمينه فني اختراع: اختراع حاضر مربوط به حوزه الكترونيك و مكانيك (مكاترونيك) بخصوص زير بخش سيستم هاي امنيتي است كه نوعي قفل الكترونيكي و ضدسرقت جهت بالا بردن ضريب امنيتي محيط مورد نظر كاربر مي باشد. 3-1پيشينه اختراع: سالهاي متمادي است كه از قفل به عنوان يك وسيله امنيتي در مكانهاي متفاوتي استفاده شده است ،مي توان گفت با پيشرفت تكنولوژي قفلها وسيستمهاي امنيتي گوناگوني جهت حفاظت از محيط مورد نظر كاربر طراحي شده اما اين سيستمها همواره ميتوانند توسط سارقين حك شوند و همگي بر حسب طراحيشان وابستگي دائمي به منبع انرژي نامحدودي دارند تا يكسره به دليل ساختار مدار الكترونيكيشان (سنسورها يكسره برق مصرف ميكنند)از آن منبع انرژي استفاده نمايند،در اين قفل هوشمند هدف اين بوده تا تدابير امنيتي قويتري لحاظ شود و به اين منظور قفل فوق با منبع انرژي محدودي (باطري ليتيومي)به گونه اي طراحي شده كه بصورت نامحدود حداكثر شش ماه در مكاني كه كاربر مورد نظرش است از قبيل كركره مغازه ها ودربهاي كشويي منازل و درب انبار و... به صورت مستقل و بدون وابستگي به منبع انرژي محيط ،سيستم رصد و پايش خود را انجام دهد؛و به محض حك شدن بتواند به مالكش از طريق سيمكارت تعبيه شده در قفل از طريق ارسال پيامك و تماس تلفني اطلاع رساني نمايد؛از اين سيستم بايد به عنوان (پايش خاموش)ياد كرد!چرا كه سيستم به گونه اي طراحي شده كه مدار الكترونيكي همواره خاموش بوده تا مصرف انرژي نداشته باشد و ذخيره انرژي در باطري ليتيومي به هيچ عنوان كاهش نيابد تا بتواند شش ماه به صورت مستمر و مستقل و بدون هيچگونه وابستگي عملكرد داشته باشد،و مدار الكترونيكي تنها در زماني شروع به كار ميكند كه قفل باز ويا حك شده باشد؛قفلهاي هوشمندي كه تا به امروز محصول ابداع بشر بوده اند همگي با ساختار متفاوت از اين قفل واژه هوشمند را يدك ميكشند و همگي با حذف كليد و جايگزيني بلوتوث و يا اثر انگشت بجاي كليد و يا فرمان پذيري باز شدن يا بسته شدن با فرمان گوشي همراه از راه دور !كه همگي وابستگي به منبع تغذيه انرژي از محيط را دارند!و قفلهاي كتابي حاظر هيچكدام هوشمند نيستند!و توضيح اينكه قفل هوشمند كتابي تا كنون طراحي نشده كه عامل آنرا هم بايد در وابستگي تعبير هوشمند به منبع انرژي دانست! اما در اينجا واژه هوشمند تمامي موارد قبلي را زير پا نهاده تا بتواند در محيط با منبع انرژي مستقل از محيط، منحصرا" پايش و رصد خود را به منظور حك شدن قفل در بازه زماني طولاني (شش ماه) انجام دهد و حك شدن را به مالكش در لحظه اعلام نمايد كاري كه در سيستمهاي قفل به آن توجه نشده و آنرا بر عهده سيستم مستقل ديگري به نام دزدگير تعريف كرده اند،كه سنسورهاي آن همواره در حال مصرف برق و انرژي هستند . بنابراين از اين قفل هوشمند با اين ساختار تا كنون پيشينه اي در دسترس نيست. برخي از قفلها كتابي كه منحصرا" مكانيكي هستند عبارتند از: 1 -قفل كتابي فولادي ضد برش به شماره ثبت اختراع 30157 2 -قفل فولادي كتابي آويز با دوسوئيچ و دو توپي متفاوت به شماره ثبت اختراع 76460 3 -قفل كتابي ايمني سوئيچ دوبل به شماره ثبت اختراع 76556 4-1مشكل فني و اهداف اختراع: با توجه به اينكه در هر محيطي آخرين خروجي ما ميتواند اولين ورودي سارقان باشد،بايد توجه بيشتري به آخرين خروجي بكنيم تا سارقان نتوانند وارد شوند،قفلها كتابي كه ما تا كنون به منظور حراست از آن معمولا" به آخرين خروجي منزل يا محيط كارمان ميزنيم همگي مكانيكي بوده و از مكانيزم ساده ومشابهي برخوردارند،بدين ترتيب از ضريب امنيتي پاييني برخوردارند! ما با استفاده از اين قفل هوشمند كتابي ميتوانيم علاوه بر ممانعت از سرقت، در صورت حك شدن قفل از طريق سيمكارت تعبيه شده در قفل در لحظه از حك شدن قفل مطلع شويم چرا كه اين قفل به گونه اي طراحي شده كه بدون وابستگي به سيستم ديگري و به صورت مستقل و بودن نياز به منبع انرژي از محيط به مدت طولاني (شش ماه)از عملكرد قفل و دزدگير برخوردار باشد. 5-1توصيف فني اختراع: اختراع حاضر مطابق نقشه شماره 1 قفل كتابي هوشمند مبتني بر سيستم اطلاع رساني است،كه به محض باز شدن قفل يا به تعبير ديگر حك شدن قفل شروع به تماس تلفني و ارسال پيامك به مالك قفل مي كند و متشكل از قطعات زير است: -(1)بدنه u شكل قفل -(2)محافظ بدنه u شكل قفل -(3)توپي قفل -(4)پيم قفل -(5)فنر پيم قفل -(6)ميكروسوئيچ -(7)باكس مكعبي -(8)درپوش باكس مكعبي -(9)پيچ درپوش باكس مكعبي -(10)لايه محافظ حرارتي در مقابل تابش مستقيم آفتاب -(11)روبند محافظ پيچ درپوش باكس مكعبي -(12)مدار كنترل الكترونيكي -(13)سيم كارت -(14)باطري -(15)آنتن بدنه u شكل قفل (1)از جنس آلياژي برنج ضد زنگ و مقاوم بوده،به طوري كه همانند تمامي قفلها كتابي U شكل بوده و بوسيله محفظ بدنه U شكل (2)كه كار اصلي آن محافظت از بدنه U شكل است (1) به باكس مكعبي (7) متصل مي شود،توپي قفل (3) كه با استفاده از كليد باز ميشود،منجر به حركت پيم قفل (4)شده وحركت اوليه اش را در زمان باز شدن قفل از فنر پيم قفل (5) كه در قسمت انتهايي و مقابل پيم قفل (4) قرار گرفته ميگيرد،وبه محض حركت اوليه پيم قفل (4) چه در اثر باز كردن يا حك كردن قفل باشد يا در اثر بريدن پيم قفل (4) توسط سارقين، ميكروسوئيچ (6) كه در ميانه فنر پيم قفل (5) ودر جهت مخالف حركت پيم قفل (4) و مقابل آن نصب شده با بستن مدار كنترل الكترونيكي (12) فرمان شروع به كار مدار كنترل الكترونيكي (12) را به وسيله سيمكارت (13) تعبيه شده در آن جهت اطلاع رساني به مالك از طريق ارسال پيامك و تماس تلفني با مالك يا شماره اي كه در آن ذخيره شده امكانپذير ميكند،اين مدار در باكس مكعبي (7) قرار گرفته و محافظت مي شود،جنس باكس مكعبي (7)با جنس محافظ بدنه U شكل (2) يكسان است تا بهم جوش بخورند و متصل شوند،باطري (14) نوعي باطري ليتيومي ميباشد وجهت تامين انرژي مدار كنترل الكترونيكي (12)در باكس مكعبي (7) تعبيه شده است و از آنجا كه مدار كنترل الكترونيكي (12) همواره خاموش است ونياز به انرژي ندارد و فقط در زمان حك شدن قفل شروع به كار ميكند ميتوان هر شش ماه يك بار آنرا شارژ نمود،آنتن (15) در حوزه مخابرات ميدان، از نوع شياري و جنگي طراحي شده تا با توجه به اينكه آنتن دهي مدار كنترل الكترونيكي (12) بر اساس قانون (فاراده) يا همان شكست موج ،در داخل باكس مكعبي (7) با كيفيت بالا امكانپذير نيست ،آنتن دهي سيستم را به بهترين شكل ممكن انجام دهد و با توجه به اينكه در بيرون باكس مكعبي (7) نصب شده از نظر استحكام سازه و پايداري بر اساس آنتنهاي جنگي طراحي شده كه ضد تخريب باشد،درپوش باكس مكعبي (8) با بستن پيچ مربوطه يا پيچ درپوش باكس مكعبي (9) كه نوعي پيچ آلني است و مانع دسترسي سارقين به محتويات داخل باكس مكعبي (7) ميشود و تنها زماني ميتوان اين پيچ را باز كرد كه قفل به حالت باز باشد و پيم قفل (4) به سمت بيرون رانده شده باشد تا امكان ورداشتن روبند محافظ پيچ درپوش باكس مكعبي (11) فراهم باشد،با توجه به اينكه اين نوع از قفلها بيشتر در آخرين خروجي ساختمانها كه مكاني باز است و ميتواند در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار بگيرد و اين امر سبب بالا رفتن دماي داخلي باكس مكعبي (7) ميشود به منظور مقابله با اين مهم،داخل باكس مكعبي (7) با لايه اي مقاوم در برابر حرارت احتمالي تابش نور خورشيد بوسيله لايه محافظ حرارتي (10) ايزوله شده است . * *6-1 روش اجرايي اختراع: با استفاده از اختراع حاضر مي توانيم تمامي دربهاي خروجي يا ورودي مانند درب مغازه ها يا حفاضهاي كشويي آنهارا و يا هر چيزي را كه مي توان با قفل كتابي قفل نمود،قفل كرده و اين كار با باز كردن قفل توسط كليد و عقب كشيدن پيم قفل كه به صورت كشويي به عقب حركت ميكند صورت گرفته و جهت بستن قفل به محل مورد نظر بايد پيم را از آن گذراند و قفل را بست و با توجه به اينكه اين قفلها معمولا" در جاهايي بكار ميروند كه به صورت مستقل عملكرد دارند قفل كتابي هوشمند مي تواند در همان مكانها بصورت مستقل و بدون وابستگي به منبع انرژي محيط، در صورت حك شدن،يا بريدن قفل توسط سارقين، از طريق سيستم اطلاع رساني بكار رفته در قفل مذكور با گوشي مالك تماس گرفته و پيامك نيز ارسال نمايد.لازم به ذكر است كه اين سيستم قفل برروي قفلها آويزي كه نعلي شكل هستند قابليت اجرايي شدن را نداد و منحصرا" بر روي قفلها كتابي كه پيم قفل به صورت كشويي حركت مي كند اجرايي مي شود. 7-1 مزاياي اختراع: -افزايش ضريب امنيت مكانهايي كه قفلهاي كتابي در آنها بكار مي روند(مانند درب مغازه ها يا انبارها يا حفاظهاي كشويي آنها و...) -با استفاده از اختراع حاضر به محض باز شدن يا حك شدن قفل به مالك از طريق تماس تلفني و ارسال پيامك اطلاع رساني مي شود. -استفاده از اختراع حاضر كم هزينه بوده و باعث پيشگيري از ضررهايي ميليون در مقابل سرقت از محلي كه قفل را به آن براي حراست نصب كرده ايد مي كند. 8-1 كاربردهاي اختراع: از اختراع حاضر مي توان در تمامي محلهايي كه قفل كتابي را به منظور حراست و پيشگيري نصب ميكنيد استفاده نماييد،بايد توجه داشت كه اين محلها معمولا" آخرين خروجي ما بوده كه ميتواند اولين ورودي سارقين باشد،همچنين اين محلها همواره به دليل آخرين خروجي كه هستند يا به تعبير ديگر از نظر ميداني محلي خارج از حوزه منبع انرژي (برق) هستند و متعاقبا"دزدگير ها هم آنها را ساپورت نمي كنند و در نتيجه اين قفل هوشمند ،مي تواند در چنين محلهايي مورد توجه خاصي قرار بگيرد. فصل دوم : ادعاها آنچه در اين اختراع ادعا مي شود "قفل كتابي هوشمند است " كه نوعي قفل الكترونيكي بوده كه به محض باز شدن يا حك شدن قفل و آزاد شدن ميكروسوئيچ، شروع به تماس و ارسال پيامك به مالك تريلر مي كند و متشكل از قطعات زير مي باشد: (1 )- بدنه u شكل قفل (2 )- محافظ بدنه u شكل قفل (3 )- توپي قفل (4 )-پيم قفل (5 )-فنر پيم قفل (6 )-ميكروسوئيچ (7 )-باكس مكعبي (8 )- درپوش باكس مكعبي (9 )-پيچ درپوش باكس مكعبي (10 )- لايه محافظ حرارتي در مقابل تابش مستقيم آفتاب (11 )- روبند محافظ پيچ درپوش باكس مكعبي (12 )- مدار كنترل الكترونيكي (13 )-سيمكارت (14 )-باطري (15 )-آنتن 1- بدنه u شكل :ادعا ميشود اين قسمت همان قفل كتابي است كه عمليات نصب و قفل كردن محل مورد نظر را بر عهده دارد و بقيه اجزاء قفل هوشمند در ادامه به آن اضافه مي شوند. 2- محافظ بدنه u شكل :ادعا مي شود اين قسمت همان روكش محافظ بدنه u شكل است و امكان اتصال باكس مكعبي را به بدنه u شكل از طريق عمليات جوشكاري فراهم مي كند. 3- توپي قفل : ادعا مي شود امكان باز كردن قفل تنها توسط توپي قفل وبا استفاده از كليد ميسر مي شود. 4- پيم قفل :ادعا مي شود پيم قفل منحصرا"باحركت خطي مي تواند عمليات قفل كردن يا باز كردن را در اختيار كاربر قرار دهد. 5- فنر پيم قفل :ادعا مي شود فنر پيم قفل در هنگام بستن قفل كه توسط حركت خطي پيم قفل انجام مي گيرد،فنر را جمع كرده ،و در صورت حك شدن يا باز شدن قفل و همچنين بريده شدن پيم قفل توسط سارقين،بلا فاصله پيم را به عقب رانده و به اين ترتيب پيم قفل ،ميكروسوئيچ را آزاد ميكند. 6- ميكروسوئيچ :ادعا مي شود ميكروسوئيچ با عقب رفتن پيم قفل در اثر حك شدن يا بريده شدن در اثر نيروي فنر پيم قفل،بلافاصله مدار الكترونيك را جهت اطلاع رساني به مالك مي بندد. 7- باكس مكعبي :ادعا ميشود باكس مكعبي تمام قطعات از قبيل مدار كنترل وباطري و سيمكارت و آنتن را در درون خود حفاظت مي كند،و تنها زماني ميشود به داخل آن دسترسي داشت كه قفل را باز كرده باشيم و روبند محافظ پيچ را بر داشته باشيم تا بتوانيم پيچ درپوش باكس مكعبي را باز نماييم. 8- درپوش باكس مكعبي :ادعا مي شود منحصرا" با باز كردن اين درپوش مي توانيم به داخل باكس مكعبي دست پيدا كنيم. 9- پيچ درپوش باكس مكعبي :ادعا ميشود منحصرا" با باز كردن اين پيچ مي توان درپوش باكس مكعبي را باز كرد ،و تنها زماني مي توانيد اين پيچ را باز كنيد كه قفل در حالت باز قرار گرفته باشد. 10- لايه محافظ حرارتي در مقابل تابش مستقيم آفتاب:ادعا مي شود اين لايه در تابش مستقيم آفتاب زمانيكه كاربر قفل را در محيطي باز استفاده نموده باشد،مانع گرم شدن محيط داخلي باكس مكعبي مي شود تا به مدار الكترونيكي و باطري آسيبي نشد. 11- روبند محافظ پيچ درپوش باكس مكعبي : ادعا مي شود روبند محافظ پيچ درپوش باكس مكعبي در زمانيكه قفل در حالت بسته قرار گرفته مانع باز شدن پيچ درپوش باكس مكعبي مي شود. 12- مدار كنترل الكترونيكي: ادعا مي شود مدار كنترل الكترونيكي در داخل باكس مكعبي حفاظت مي شود و هيچگونه مصرف برقي ندارد و تنها زمانيكه قفل حك يا باز بشود و در اين لحظه با فرمان ميكروسوئيچ، روشن و شروع به مصرف انرژي مي كند تا بتواند به مالك قفل از طريق تماس تلفني و ارسال پيامك اطلاع رساني بكند. 13- سيمكارت : ادعا مي شود سيم كارت در زمان حك يا باز شدن قفل با فرمان مدار كنترل به سيمكارت، ارسال پيامك و تماس تلفني با مالك قفل را بر عهده دارد. 14- باطري: ادعا مي شود نوعي بطري ليتيومي بوده كه جهت تامين انرژي مدار كنترل برق مورد نياز مدار كنترل را در صورت لزوم تامين مي كند و هر شش ماه نياز به شارژ دارد،و با توجه به توضيحات كارخانه سازنده از منفي 30 درجه سانتيگراد تا 70 درجه سانتيگراد بالاي صفر را تحمل دارد. 15- آنتن:ادعا مي شود آنتن مدار الكترونيكي بر اساس قانون فاراده (شكست موج)در داخل باكس مكعبي كه از جنس فولاد است عملكرد خوبي نداشته،و بنابر اين آنتن را در بيرون باكس بر اساس مخابرات حوزه ميدان با تكيه بر ساختار آنتن شيار دار و آنتن جنگي غير قابل نفوذ با پايداري و استحكام سازه در وجه كناري باكس مكعبي نصب كرده آيم.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/k6KpzNNVw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه