نسخه آزمایشی

اندازه گير هوشمند فراصوتي حجم تاج پوشش درخت

شماره اظهارنامه: 13915014000309129

تاریخ اظهارنامه: 1391/11/14
شماره ثبت : 78845
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1391/12/12
طبقه بندی بین المللی:


خلاصه اختراع :

اندازه گير هوشمند تاج پوشش درختان ابعاد و حجم تاج پوشش درختان براي پيش بيني مقدار محصول، ميزان كود، مصرف آب و يا انجام فعاليتهايي نظر سمپاشي و كودپاشي دبي متغير مورد استفاده قرار ميگيرد. روشهاي موجود تخمين حجم تاج پوشش قيمت بالايي دارند، همچنين سيستمهاي فراصوتي موجود از روش همبستگي استفاده كرده و داراي خطاي بالايي هستند. سيستم هوشمند ساخته شده شامل حسگرهاي فراصوتي، موتور DC ، بورد ميكروكنترلر حسگرهاي فراصوتي است و با شبكه عصبي مصنوعي كار ميكند (شكل1). حسگرهاي فراصوتي به صورت عمودي با فاصله هاي برابر روي دكل چوبي و موتورها در دو طرف ريل نصب شده است. موتورها با سرعت ثابت دكل را جابه جا كرده و حسگرهاي فراصوتي ضخامت نقاط مختلف تاج پوشش را از طريق بورد حسگرهاي فراصوتي به رايانه ميفرسد. پس از عبور كامل حسگرهاي فراصوتي از دو سمت درخت مشخصاتي همچون قطر، بزرگترين عرض در سه ارتفاع متناظر با حسگرهاي فراصوتي و ارتفاع تاج پوشش درخت به عنوان ورودي به شبكه عصبي داده شده و حجم تاج پوشش به عنوان خروجي گرفته ميشود. اين سيستم قابليت نصب بر روي تراكتور و انواع سمپاشها را دارا است و خطاي تخمين آن بسيار كم است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/YBO7SR21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...