نسخه آزمایشی

سنتز كامپوزيت ايزوپلي‌اكسومتالات (Mo132) بر پايه كربن فعال به عنوان كاتاليستي براي سولفورزدايي اكسايشي عميق از سوخت‌هاي فسيلي در دماي محيطي
synthesis of the activated carbon supported (Mo132) as an catalyst for deep oxidative desulfurization of fossil fuels in ambient temperature

شماره اظهارنامه: 139650140003011283


شماره ثبت : 98266
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/10/01
طبقه بندی بین المللی: B01J 23/00 C10G 27/00


خلاصه اختراع :

حضور تركيبات سولفوردار در سوخت‌هاي فسيلي به عنوان يكي از منابع اصلي توليد SOx در جهان كه يكي از عوامل اصلي آلودگي هوا، باران‌هاي اسيدي و تخريب تجهيزات مي‌باشد، شناخته شده است. به دليل اثرات تخريبي اكسيدهاي سولفور، مشخصات و غلظت تركيبات سولفوردار در سوخت‌هاي فسيلي مانند بنزين و گازوئيل، روزبه‌روز در سراسر دنيا سخت‌گيرانه‌تر مي‌شود. فرآيند سولفورزدايي اكسايشي در مقايسه با فرآيند سولفورزدايي هيدروژني، نيازمند شرايط ملايم‌تري همچون دماي محيطي و فشار اتمسفري مي‌باشد و به عنوان يك فرآيند اميدواركننده در حذف عميق تركيبات سولفوردار در سوخت‌هاي فسيلي در نظر گرفته مي‌شود. همچنين، در سال‌هاي اخير پلي‌اكسومتالاتها به عنوان كاتاليستهاي سبز، توجه ويژه‌اي را به دليل بازده بالا در فرآيند سولفورزدايي اكسايشي به سمت خود جذب كرده‌اند. كامپوزيت Mo132/AC در سولفورزدايي اكسايشي داراي عملكرد ويژه‌اي است و سبب حذف تركيبات سولفوردار (همچون دي‌بنزوتيوفن از يك سوخت مدل) با بازدهي در حدود 100 درصد مي‌گردد. بكارگيري كربن فعال به عنوان پايه‌اي كاملا ارزان و در دسترس براي {Mo132} سبب افزايش ظرفيت جذب تركيبات سولفوردار بر روي كاتاليست، سادگي بازيابي كاتاليست از محيط واكنش و نيز افزايش بازده سولفورزدايي در سوخت مدل مي‌شود. بر اساس نتايج، كامپوزيت Mo132/AC قادر است در شرايط بهينه و در دماي محيط (C ᵒ 25) بازدهي برابر با 99.5% و يا حتي بيشتر در سولفورزدايي اكسايشي داشته باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.