نسخه آزمایشی

دستگاه نوارپيچ اتوماتيك خط لوله

شماره اظهارنامه: 139650140003002902
مالک/مالکان:

نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 149027شماره ثبت : 98931
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/15
طبقه بندی بین المللی: H01B 13/00


خلاصه اختراع :

دستگاه نوارپيچ اتوماتيك خط لوله به منظور كاهش خطاهاي انساني مرتبط با نوارپيچي و افزايش سرعت و دقت نوارپيچي خطوط لوله ساخته شده است. اين روش جايگزين روش هاي نوارپيچي دستي مي باشد. از مهمترين مشكلات ايجاد شده در حين نوارپيچي خط لوله با كمك نيروي انساني و به شكل دستي، عدم دقت در اعمال همپوشاني يكسان نوارها، اعمال كشش كم در نوار و در نتيجه چروك خوردن نوار و سرعت كم و خستگي شديد نفرات درگير در حين نوارپيچي مي باشد. در مقابل، در روش اتوماتيك، دستگاه نوارپيچي روي خط لوله قرار داده شده و دستگاه به شكل اتوماتيك شروع به نوارپيچي لوله مي كند. در اين روش حلقه نوار در محل هاي مورد نظر روي دستگاه قرار مي گيرند، سپس تنظيمات دستگاه براي ايجاد درصد هم پوشاني دلخواه و سرعت پيشروي و كشش نوار مناسب انجام مي شود. همچنين براي تنظيم ميزان كشش نوار با استفاده از ترمز هاي ديسكي شكل در هر نوارپيچ استفاده مي شود تا ميزان كشش نوار تنظيم گردد. پس از انجام تنظيمات دستگاه روشن شده و بطور كاملا اتوماتيك و بدون دخالت اپراتور عمليات نوار پيچي را انجام مي دهد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.