شماره ثبت : 98934
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/15
طبقه بندی بین المللی: G01N 33/50 G01N 21/00 B01L 3/00

مشخصات حق تقدم: شماره اظهارنامه حق تقدم: PCT/EP2016/001925تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1395/08/28کشور ادعای حق تقدم: اتحاديه اروپاشماره اظهارنامه حق تقدم: 15003307.4تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1394/08/29کشور ادعای حق تقدم: اتحاديه اروپا

خلاصه اختراع : اختراع حاضر مربوط به روش سريع، ساده و بسيار حساس براي تشخيص باكتري است كه شامل مراحل تهيه يك يا چند سوسپانسيون است كه هر كدام شامل حداقل يك گونه از باكتريوفاژ تست برچسب خورده است كه به طور خاص به گونه‏هاي باكتريايي كه تشخيص داده مي‏شوند متصل مي شود . اضافه كردن يك نمونه براي حضور حداقل يك نوع باكتري براي تشخيص به يك يا چند سوسپانسيون؛ فيلتر كردن مخلوط واكنش؛ تشخيص باكتري‏ها و باكتريوفاژها بر روي سطح فيلتر در حالت مجدد، با توجه به اينكه حداقل يك گونه از باكتري‏ها شناسايي شده است، در اين مجموعه ها شامل باكتري‏هاي حداقل يك گونه باكتري است كه مي‏تواند تشخيص داده شود و باكتريوفاژ هاي آزمايشگاهي حداقل يك نوع از باكتريوفاژ هاي تست متصل به آن است؛ تشخيص باكتريوفاژ تست متصل نشده در فيلترات؛ پردازش -processor-aided سيگنال هاي تشخيص دريافت شده و خروجي نتايج تشخيص داده شده. علاوه بر اين، يك مخزن واكنش و ابزار اندازه گيري براي انجام اين روش افشا مي‏شوند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/XY5jJ8wD1

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه