نسخه آزمایشی

دستگاه تشخيص نوع فاز در سيستم هاي الكتريكي سه فاز
Phase-type discriminator in three-phase electrical systemsشماره ثبت : 98935
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/15
طبقه بندی بین المللی: G01R 21/00


خلاصه اختراع :

ايجاد تعادل بار در شبكه توزيع، باعث كاهش تلفات، بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش جريان فاز پربار مي شود. به منظور برقراري تعادل جريان سه فاز در بخش هاي مختلف فيدر فشار ضعيف، ترانسفورماتور و فيدر فشار متوسط، ابتدا لازم است مشخص شود كه مصرف كنندگان به كدام فاز متصل شده اند. براي اين منظور، در اين اختراع كه در زمينه برق مي باشد، يك دستگاه براي تشخيص نوع فاز در سيستم هاي سه فاز الكتريكي، طراحي و ساخته شده است. اساس كار اين دستگاه، واحد اندازه¬گيري فازور با برچسب زماني از طريق سنكرونايزينگ ماهواره اي است كه در آن اصلاحات متعددي صورت گرفته تا با هزينه كم بتوان اختلاف فاز سيگنال الكتريكي را در دو محل جغرافيايي متفاوت، با دقت مورد نياز اندازه گيري كرد. در اين روش يك دستگاه مرجع وجود دارد كه زاويه فاز ولتاژ را در زمان هاي مختلف ثبت مي نمايد و دستگاه دوم، زاويه فاز را پس از مراجعه به محل، اندازه گيري كرده و مقدار آن را به همراه زمان انجام اندازه گيري ثبت مي كند. سپس مقدار زاويه فاز اندازه گيري شده در زمان واحد با يكديگر مقايسه شده و بر اساس آن نوع فاز مصرف كننده الكتريكي، معين مي شود. اين دستگاه قادر است پس از قطع ارتباط با ماهواره تا مدت نيم ساعت بدون افزايش خطا از مقدار مجاز، به كار خود ادامه دهد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.