نسخه آزمایشی

دستگاه تخته پاك كن اتوماتيك تلسكوپي
TELESCOPIC AUTOMATICS WHITE BOARD CLEANER SYSTEM

شماره اظهارنامه: 139750140003004972
مالک/مالکان: آقاي محسن پورحامد

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/16
مخترع/مخترعان: محسن پورحامد

شماره ثبت : 98957
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/04/16
طبقه بندی بین المللی: B43L 21/00


خلاصه اختراع :

عنوان اختراع:دستگاه تخته پاك كن اتوماتيك تلسكوپي زمينه فني:در محيطهاي اموزشي به عنوان سيستم پاك كننده تخته وايت برد(ساخت و توليد) مشكل فني:اين است كه استفاده از تخته پاك كن هاي معمولي وقت زيادي را از استاد و كلاس هاي اموزشي ميگيرد.همچنين فردي كه ميخواهد تخته وايت برد را پاك كند بخاطر تماس دست و فاصله نزديك با ماژيك استفاده شده بر روي تخته باعث ميشود بيماريهاي خطرناكي به مرور زمان به سراغ او بيايد. راه حل:اين است كه ابر استوانه اي به وسيله شفت و موتور به طور مماس بر روي تخته وايت برد دوران ميكند و الودگي ها و نوشته ها را پاك ميكند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.