نسخه آزمایشی

دستگاه كشش مكانيكي براي مديريت اسپاستيسيته عضلات ادداكتور هيپ در اندام تحتاني
Mechanical stretching device designed for management of lower limb hip adductor spasticity

شماره اظهارنامه: 139650140003011284

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/01

شماره ثبت : 99000
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/23
طبقه بندی بین المللی: A63B 22/00 A61H 1/00


خلاصه اختراع :

يكي از علايم بيماريهاي درگير كننده موتور نورون فوقاني، اسپاستيسيته ميباشد. اسپاستيسيته سبب افزايش تون عضلاني در اندامها ميشود. گروه هاي عضلاني كه در اندام تحتاني بيشتر دچار اسپاستيسيته ميشوند شامل فلكسورهاي هيپ، فلكسورهاي زانو، فلكسورهاي مچ پا و نيز ادداكتورهاي هيپ ميباشند. از عوارض اسپاستيسيته ايجاد كانتراكچر مفاصل، دفورميته مفاصل، استخوان سازي نابجا در اطراف مفصل، كوتاهي عضله، ايجاد زخم بستر و نهايتا كاهش كيفيت زندگي و افزايش از كار افتادگي ميباشد. اسپاستيسيته عضلات ادداكتور هيپ بخصوص در زمينه بهداشت فردي ناحيه پرينه اهميت دارد كه متاسفانه مديريت آن مشكل ميباشد. درمانهاي مختلفي براي مديريت اسپاستيسيته توصيه شده. اعمال كشش مستمرعضله و انجام غير فعال محدوده حركتي مفصل از مهمترين درمانهاي حمايتي براي اين بيماري محسوب ميشوند كه باعث افزايش اثر ساير درمانها نظير تزريق سم بوتولينوم شده و همچنين از بسياري از عوارض ذكر شده براي بيماري و نيز هزينه و عوارض درمانهاي تجويز شده ميكاهند و بار مالي دراز مدت بيماري را كاهش ميدهند. هدف ما در اين طرح توليد دستگاهي است كه به صورت منظم در طي روز كشش ممتد مكانيكي و مناسب با سرعت يكنواخت براي كاهش اسپاستيسيته عضلات ادداكتور هيپ ايجاد كند و نيز اعمال حركت در دامنه حركتي مفصل هيپ برقرار كرده و به افزايش كيفيت زندگي معلول كمك نمود. بر اساس مطالعات ما اين طرح براي اولين بار اجرا ميشود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.