شماره اظهارنامه: 139950140003008532

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/03
شماره ثبت : 107256
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/03/29
طبقه بندی بین المللی: F16G 3/08 D03D 47/02

خلاصه اختراع : خلاصه دستگاه اتصال براي تسمه نقاله اين اختراع مربوط به يك دستگاه اتصال (1) براي تسمه نقاله (2) به منظور اتصال دو انتهاي (3) حداقل يك تسمه نقاله طولي (2) در نظر گرفته شده است، دستگاه اتصال (1) شامل حداقل دو صفحه اتصال است (4) كه براي پوشش ضلع جداگانه اي از انتهاي (3) تسمه نقاله (2) طراحي شده است به طوري كه تسمه نقاله ذكر شده (2) بين دو صفحه اتصال (4) در يك موقعيت عملياتي مونتاژ قرار ميگيرد، صفحات اتصالي (4) با استفاده از ابزار اتصالي (5) به هم محكم شده است و به ترتيب براي عبور از يك صفحه اتصال (4)، يك انتهاي (3) تسمه نقاله (2) و سپس صفحه اتصال ديگر (4) قرار گرفته اند، هر يك از صفحات اتصالي (4) از يك ماده انعطاف پذير و ارتجاعي (6) ساخته شده و داراي يك آرماتور (7) مي باشد. آرماتور مذكور (7) با حداقل يك لايه پارچه اي تشكيل شده است، دستگاه اتصال (1) كه در آن مشخص شده است كه آرماتور (7) از طول با لبه هاي عرضي (8) محدود مي شود، آرماتور (7) به طور عرضي نسبت به تسمه نقاله (2) در حالت مونتاژ امتداد مي يابد. لبه هاي عرضي (8) هر كدام داراي يك تكيه گاه بدون بافت (9) هستند تا از باز شدن آرماتور (7) در هنگام استفاده از دستگاه اتصال جلوگيري شود

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه