شماره اظهارنامه: 140050140003009508

شماره ثبت : 107550
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/05/11
طبقه بندی بین المللی: C08F 10/02 C08L 23/06

خلاصه اختراع : در اين اختراع، از آميزه دوجزئي پلي اتيلن سنگين دو قله اي و پلي اتيلن فوق سنگين به منظور افزايش مقاومت به رشد آهسته ترك لوله هاي پليمري انتقال آب و گاز استفاده شده است. جزء پلي اتيلن سنگين گريد اكستروژن حاوي كومونومر 1-بوتن يا 1-هگزن با تركيب درصد 99.9-90 درصد وزني، جرم مولكولي 103 × 4.5-1.5 و دانسيته حداقل gr/cm3 0.940 است. پلي اتيلن فوق سنگين نيز داراي تركيب درصد 10-0.1 درصد وزني، داراي محدوده جرم مولكولي gr/mole 106 × 2-5 و دانسيته gr/cm3 0.930-0.940 است. آميزه به روش اكستروژن تهيه شده و داراي رفتار رقيق شونده با برش و فرايند پذيري مناسبي بوده و ويسكوزيته كامپلكس آن در فركانس rad/s 0.05 در محدوده Pa.S 390000-160000 تغيير مي كند. مقادير مدول سخت شونده با كرنش، كه معياري از مقاومت به رشد آهسته ترك است، براي نمونه هاي آميزه نسبت به به نمونه پلي اتيلن سنگين افزايش يافته و در محدوده 45-56 مگاپاسكال تغيير مي كند. تصاوير ساختار آرايش يافته بلورين بدست آمده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي نتايج حاصل از آزمون سخت شونده با كرنش را تأييد مي كند.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه