شماره اظهارنامه: 139950140003002737

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/02
شماره ثبت : 107684
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/06/05
طبقه بندی بین المللی: C01B 31/02 C09D 1/00

خلاصه اختراع : در اين طرح، اروژل نانوساختار كربني به عنوان دسته اي نوين از مواد متخلخل ساخته شد. سنتز اين ژل به روش تلفيقي جدايش فازي با القاي ضدحلال و گرما و با استفاده از پيش ماده كربني همراه با خشك كردن به روش فوق بحراني انجام شد و بهينه سازي مقادير مختلف پيش ماده پليمري و نانوساختار كربني در نحوه چينش فازها در كنار هم در جهت دستيابي به خواص مكانيكي، گرمايي و الكتريكي مطلوب ارزيابي گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه اندازه حفرات و ميزان فشردگي ژل درطي فرايند خشك كردن و پيروليز با افزايش ميزان پيش ماده پليمري در نانوكامپوزيت به علت غلبه ي استحكام مكانيكي ژل بر نيروهاي مويينگي كاهش مي يابد. همچنين نتايج بيانگر افزايش قابل توجه سطح ويژه داخلي با حضور نانوساختار در اروژل مي باشد. اين امر بخاطر كنترل مورفولوژي بخش نانوساختار از طريق بازشدن و كوتاه شدن طول آنها و همچنين افزايش زبري سطح نانوساختار كربني در حضور پليمر در ديواره ها مي باشد كه اين امر موجبات افزايش چشمگيرخواص انتقالي-مكانيكي ژل هاي پليمري را فراهم مي آورد. درادامه نانوكامپوزيت پليمر/ اروژل نانوساختار از طريق غوطه وري داربست متخلخل درون رزين پليمري تهيه شد. در ارزيابي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت فوق همپوشاني در كسر حجمي 0.0028 % نانولوله بدست آمد كه كمترين مقدار گزارش شده در كامپوزيت هاي بر پايه نانوساختارهاي كربني مي باشد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه