شماره ثبت : 107721
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

خلاصه اختراع : اين اختراع مربوط به زمينه فني اسناد امنيتي است كه شامل يك ويژگي امنيتي، مانند يك نخ امنيتي پنجره‌اي، يك فويل امنيتي، يك وصله امنيتي، يك ويژگي امنيتي چاپ شده با هولوگرام يا يك ويژگي امنيتي چاپ شده با جوهر و يك پوشش محافظتي و روش‌هاي توليد اسناد امنيتي مذكور است. ويژگي امنيتي داراي ضخامت ويژگي امنيتي tf حداقل حدود 5 ميكرومتر (µm) و سطح ويژگي امنيتي به دور از بستر است كه شامل ناحيه اول در مجاورت با لبه‌هاي ويژگي امنيتي و ناحيه دوم غير‌مجاور با لبه‌هاي ويژگي امنيتي مي‌باشد. پوشش محافظتي، سطح ويژگي امنيتي دور از بستر، سطح بستر اوليه در مجاورت با لبه‌هاي ويژگي امنيتي و سطح بستر ثانويه را پوشش مي‌دهد كه از سطح بستر تحت پوشش با ويژگي امنيتي و سطح بستر اوليه متفاوت است. پوشش محافظتي كه سطح امنيتي دور از سطح بستر را پوشش مي‌دهد و سطح بستر اوليه، شفاف است. پوشش محافظتي كه ناحيه اول را پوشش مي‌دهد داراي ضخامت tb1 است. پوشش محافظتي كه ناحيه دوم را پوشش مي‌دهد داراي ضخامت tb2 است. پوشش محافظتي كه سطح بستر اوليه را پوشش مي‌دهد داراي ضخامت tc است. پوشش محافظتي كه سطح بستر ثانويه را پوشش مي‌دهد داراي ضخامت ta است. ضخامت tc بيشتر از ضخامت tf است كه بيشتر از ضخامت ta است. ضخامت tb2 بيشتر از ضخامت ta است و ضخامت tc بيشتر از ضخامت tb1 است كه بيشتر يا برابر با ضخامت tb2 است يا ضخامت tc برابر با ضخامت tb1 است كه بيشتر از ضخامت tb2 است. ضخامت پوشش محافظتي متغير بر روي سطح سند امنيتي، ضمن حفظ خواص مقاومت مكانيكي مورد نياز براي چنين اسناد امنيتي، سند امنيتي ابداعي را با مقاومت بيشتر در برابر حملات فيزيكي و شيميايي از محيط، ارائه مي‌دهد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه