نسخه آزمایشی

دستگاه هشدار دهنده نوري خط معابر
Crosswalk Light Warning Deviceشماره ثبت : 99069
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/08
طبقه بندی بین المللی: G08B 7/00 E01C 1/00 G08G 1/00


خلاصه اختراع :

"دستگاه هشدار دهنده نوري خط معابر" از جمله دستگاه هاي كنترل ترافيك مي باشد، بنابراين در حيطه مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيك به كار گرفته مي شود. عدم توجه عابرين پياده و وسايل نقليه موتوري به مجوز عبور يا ايست خود و همچنين عدم كاهش سرعت از جانب وسايل نقليه موتوري، به ترتيب در هنگام رسيدن يا نزديك شدن به گذرگاه عابر پياده در بيشتر مواقع و در نتيجه شكل گيري ترافيك مختلط يا غيرمنظم؛ كه سبب بروز مشكلات بسياري مانند كاهش ايمني، افزايش زمان سفر، افزايش آلودگي صوتي مي شود، منجر به طراحي و ساخت اين دستگاه شده است. اين اختراع در محل گذرگاه عابر پياده نصب مي شود و از يك سو، نور (مثلاً سبز يا قرمز) را مطابق با مجوز عبور يا ايست عابران بر روي خطوط عابر پياده مي تاباند و از سوي ديگر نور متضاد (به ترتيب مثلاً قرمز يا سبز) را به وسايل نقليه موتوري نمايش مي دهد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.