نسخه آزمایشی

دستگاه تخليه لرزشي موكوس ريه
Mucus clearance vibration device

شماره اظهارنامه: 139750140003004705

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04

شماره ثبت : 99103
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/05/13
طبقه بندی بین المللی: A61H 23/00 A61K 31/00


خلاصه اختراع :

كاربرد اين دستگاه در تخليه موكوس در افرادي است كه دچار مشكلات مربوط به تجمع موكوس مي¬باشند. در درمان تجمع موكوس در ريه، درمان روتين شامل درمان دستي توسط متخصص فيزيوتراپي مي¬باشد. اگرچه اين روش درمان، به تخليه موكوس در بيماران كمك مي¬كند، اما با مشكلاتي همراه است، از جمله اينكه نيازمند اعمال ضربات با مقدار نيروي مشخص و بصورت طولاني مدت مي¬باشد. اين دو مورد علاوه بر اينكه سبب خستگي درمانگر مي¬شوند، باعث مي¬شوند نتايج درماني دلخواه حاصل نشود. بعلاوه روند درمان طولاني گردد. در كنار فيزيوتراپيست، در سال¬هاي اخير دستگاه¬هايي براي كمك به تخليه موكوس به وجود آمده اند، اگرچه اين سيستم¬ها در ايران به ثبت نرسيده¬اند، اما استفاده آنها در دنيا نيز به علت مشكلاتي از جمله حجم زياد آنها و محدود نمودن حركت بيمار و عدم تأثيرگذاري بر لوب¬هاي زيرين ريه¬ها، رايج نيست. بعلاوه اغلب اين دستگاه¬ها نيازمند يك درمانگر يا مراقبت كننده براي استفاده هستند و استقلال فرد را سلب مي¬كنند. بنابراين هدف از اين اختراع، رفع مشكلات دستگاه¬هاي پيشين و تسهيل استفاده آن براي بيماران مي¬باشد. انتظار مي¬رود اين دستگاه بتواند از تشديد مشكلات تجمع موكوس جلوگيري نموده و بيماري¬زايي و مرگ و مير ناشي از آن را كاهش دهد و از اعمال هزينه¬هاي زياد ناشي از عوارض اجتناب ناپذير آنها پيشگيري كند. اين وسيله شامل يك فريم سخت، قطعات اتصال دهنده، پدهاي ناحيه شانه، پدهاي قدامي و جانبي و پدهاي ناحيه پشت مي¬باشد. پدهاي شانه¬اي براي نگه¬داشتن فريم روي شانه¬هاي بيمار بكار مي¬روند. پدهاي قدامي¬ و خلفي روي لوب¬هاي ريه قرار مي¬گيرند. يك واحد توليد ويبريشن به فريم متصل شده و ويبريشني را توليد مي-كند كه از واحد توليد ويبره به پدهاي پشتي منتقل مي¬شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.