نسخه آزمایشی

دستگاه سنجش نيروي عضلات كف لگن

شماره اظهارنامه: 139750140003003465

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/26

شماره ثبت : 99104
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/13
طبقه بندی بین المللی: A61N 1/00 A61H 19/00


خلاصه اختراع :

با توجه به موقعيت و ويژگي هاي آناتوميك اختصاصي و متفاوت عضلات كف لگن، امكان اندازه گيري نيروي عضلات اين ناحيه توسط نيروسنج هاي موجود وجود ندارد. اين دستگاه با توجه به شكل و ابعاد مناسب براي قرارگيري در ناحيه ي واژن و در فاصله اي مناسب براي تماس با عضلات، توانايي اندازه گيري نيرو را بر حسب واحد نيوتون به صورت دقيق دارد. همچنين اكثر افراد در انقباض اختصاصي عضلات كف لگن مشكل دارند كه اين دستگاه قابليت آگاه نمودن بيمار در جهت محل دقيق اعمال نيرو را دارد. از آنجاييكه سنجش حس نيرو (sense of force) به صورت اعمال درصدي از حداكثر نيروي انقباضي توليد شده توسط بيمار، يكي از تست هاي اختصاصي حس عمقي محسوب مي شود، لذا اين دستگاه توانايي اندازه گيري حس نيرو (sense of force) را دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.