نسخه آزمایشی

دستگاه ميكرو/نانو پرداختكاري ساينده چرخشي براي سطوح بيروني قطعات (تكميل اختراع)
External Rotational Abrasive Micro/Nano finishing (E-RAF) apparatus

شماره اظهارنامه: 139750140003010840

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/21

شماره ثبت : 99147
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/12/21
طبقه بندی بین المللی: B24B 31/104 B24B 53/02


خلاصه اختراع :

اختراع مذكور داراي دو الكتروموتور است كه يكي در پايين وديگري در بالاي ميزدستگاه قرار مي‌گيرد. هر كدام از الكتروموتورها ازطريق تسمه به يك پولي متصل و هر يك از پولي‌ها داراي يك فيكسچر مي‌باشد كه فيكسچر بالايي دستگاه وظيفه نگهداري قطعه و فيكسچر پاييني وظيفه نگهداري محفظه پره دار را بعهده دارد. درپوش بالايي در بالاي محفظه و درپوش پاييني نيز درپايين محفظه قرار مي‌گيرد. درپوش بالايي داراي حفره‌اي جهت عبور قطعه و قرارگيري آن دردرون محفظه است. نحوه كار دستگاه بدين صورت است كه گِل ساينده (خمير ساينده) را درون محفظه پره دار ريخته، با روشن كردن دستگاه، الكتروموتور بالاي دستگاه سبب چرخش قطعه درجهت ساعتگرد و الكتروموتور پايين دستگاه نيز سبب چرخش محفظه در جهت پادساعتگرد مي‌شود. حركت نسبي قطعه و محفظه پره دار مملو از ساينده در جهت مخالف هم، سبب برخورد و سايش پودرها با سرعت بالا به قطعه كار مي‌شود.چرخش قطعه كار و محفظه پره دار مملو از ساينده درخلاف جهت يكديگر، توليد نيروي نرمال(عمودي) و نيروي مماسي(برشي) موردنياز براي انجام عمليات پرداختكاري بر روي قطعه كار را موجب شده در نتيجه صافي سطح وكيفيت نهايي فوق دقيق را در پي دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.