نسخه آزمایشی

دستگاه اتوماتيك تغيير دهنده دوره اي ميزان قليايي و اسيديته محلول
Auto PH Cycling Machine

شماره اظهارنامه: 139650140003014112
مالک/مالکان: شركت درمان آفرين نو انديش آفاق

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 486659



شماره ثبت : 98291
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: G01N 35/00


خلاصه اختراع :

همانطور كه اشاره شد، اين دستگاه براي تسهيل و افزايش دقت در انجام فرآيند تغيير دوره‌اي اسيديته و قليايي محيط معرفي گرديد. زيرا براي تغييرات دوره‌اي اسيديته و قليايي محيط از پروتكل‌هاي از قبل تعريف شده ساعتي به روش دستي انجام مي‌شود كه به طبع چون فر‌يند دستي و بسيار وابسته به آزمايشگر مي‌باشد روش دقيقي نمي‌باشد. اختراع حاضر به منظور حل اين مشكل طراحي و توليد شده است و با ايجاد امكان تنظيم دقيق زمان‌ها و تعداد دورهاي انجام فرآيند، خطاي ناشي از كار دستي را به صفر مي‌رساند. اساس اين دستگاه با تعبيه سه محفظه كه به ترتيب عبارتند از: 1) بشري حاوي محلول اسيدي با PH مشخص، 2) محفظه شستشو و 3) بشر حاوي محلول قليايي با PH مشخص. قطعات در داخل محفظه شكافدار كه امكان نفوذ محلول اسيدي و قليايي به آن وجود دارد، قرار مي‌گيرند و تنظيمات زماني كه مشخص كننده مدت زماني كه نمونه بايد در محيط اسيدي، تحت شستشو و محيط قليايي باشد و تعداد سيكل‌ها توسط يك پنل الكترونيكي قابل تنظيم، اعمال مي‌گردد. لازم به ذكر است كه در صورت نياز مي‌توان تعداد دستگاه را براي تعداد مخازن بيشتر نيز به روز نمود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.