نسخه آزمایشی

دستگاه لايه روب استخر پرورش ميگو

شماره اظهارنامه: 139750140003003620

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/31
مخترع/مخترعان: عليرضا غلامشاهي

شماره ثبت : 99160
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/22
طبقه بندی بین المللی: E02F 7/02


خلاصه اختراع :

تجمع لجن در كف استخر نه تنها باعث افزايش نياز اكسيژني در رسوبات مي‌شود بلكه در ايجاد شرايط بي هوازي در استخر و توليد گازهاي مضر نظير هيدروژن سولفيد و... نيز اثر گذار است. بنابراين مديريت لجن استخر، نقش مهم و حياتي در زمان پرورش ميگو در ميزان توليد و پيشگيري از بيماري‌ها دارد. بر اين اساس بايد اين لجن جمع اوري شود. لذا در اين تحقيق يك دستگاه براي لايه روبي و جمع آوري لجن كف استخرها طراحي و ساخته شد. براي اين منظور از مكانيسم مكش براي جمع اوري لجن كف استخر استفاده شد. البته قبل از مكيدن لجن كف استخر، يك مكانيسم چرخان واقع در هد مكنده لجن كف استخر را سست كرده و سيستم مكنده كه توان خود را از يك موتور الكتريكي مي گيرد لجن را به داخل دستگاه مكيده و لجن با عبور از دو صافي در مخزن دستگاه ذخيره مي شود. اين دستگاه متشكل از چندين بخش است كه عبارتند از هد مكنده، سيستم چرخان سست كننده لجن، لوله خرطومي واسط بين هد مكنده و موتور مكنده، موتور مكنده، مخزن اصلي دستگاه، صافي هاي اوليه و ثانويه و چرخ هاي حركتي دستگاه.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.