نسخه آزمایشی

دستگاه زاويه سنج دو بعدي براي نصب پايه هاي برقشماره ثبت : 99203
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/05/30
طبقه بندی بین المللی: G01B 7/31


خلاصه اختراع :

در حال حاضر ما براي نصب پايه هاي برق از روش معمول جهت نصب پايه ها استفاده مي كنيم. كه روش معمول به صورت تجربي با ديدين يا شاقول كردن زنجير روي پايه مي باشد. اين روش در مواردي باعث كج نصب شدن پايه ها مي شود. كه اين امر باعث به وجود امدن خطرات احتمالي در اينده مي شود. دستگاه پيشنهادي ساخته شده مخصوص نصب پايه هاي بتني برق طراحي شده است. كه اين دستگاه مشابه داخلي و خارجي ندارد. بدنه دستگاه ساخته شده به صورتي طراحي شده است كه راحت بتوان اپراتور نصب پايه اين دستگاه را بر روي پايه ها مستقر كند. همچنين به اساني مي توان براي پايه هاي مختلف از نظر قدرت كشش و ابعاد پايه هاي بتني برق نگهدارنده اين دستگاه را تغيير داد. به صورتي كه كاركرد با اين دستگاه راحت مي باشد و همزمان اين امكان را به اپراتور نصب پايه وراننده جرثقيل مي دهد كه انلاين وضيعت زاويه هاي پايه را با دقت بالا در حال نصب ببيند. وبهترين حالت را براي عمود بودن پايه مد نظر انتخاب كنند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.