شماره اظهارنامه: 139750140003007122

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
مخترع/مخترعان: مسعود شريعتي راد
شماره ثبت : 99280
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/06/12
طبقه بندی بین المللی: G01N 21/00

خلاصه اختراع : اين اختراع در زمينه ي شيمي تجزيه و آب مي باشد. در نوآوري حاضر، روشي ساده با هزينه كم به شكل رنگ سنجي براي تشخيص و اندازه گيري نيمه كمّي كلروفرم در انواع مختلف آب شامل آب آشاميدني، آب استخر و تصفيه شده ارائه شده است. بطور معمول از روش هاي دستگاهي و بطور نسبي پرهزينه براي تشخيص و تعيين كلروفرم استفاده مي شود. همچنين، روش هاي براساس اسپكتروفوتومتري واكنش فوجي وارا براي اين منظور بكار مي رود. در روش ابداع شده، حجمي به اندازه ي 1500 ميلي ليتر از نمونه ي آب مورد نظر مورد تجزيه قرار مي گيرد. يك دستگاه با ساختاري كه در تشريح اختراع بطور مفصل آمده است، براي اين منظور طراحي شده است. در قسمت آشكارسازي اين دستگاه، كاغذ صافي آغشته به مخلوط رزورسينول و سديم هيدروكسيد با غلظت هاي به ترتيب 5/0 و 0/2 مولار قرار مي گيرد. بعد از دميدن هوا بداخل ظرف نمونه به مدت 40 دقيقه واكنش كلروفرم و رزورسينول كامل مي گردد. سپس با وجود تغيير رنگ كاغذ به رنگ سبز، وجود كلروفرم در نمونه آب تأييد مي شود. براي تعيين نيمه كمّي كلروفرم در آب مورد آزمايش، رنگ كاغذ با طيف رنگ ها براي غلظت هاي مختلف كلروفرم مقايسه مي شود. لازم به ذكر است كه روش ابداع شده نياز به مراحل آماده سازي پيچيده و ابزار پيچيده ندارد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/Eb6Ke2ODw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...