خرید عضویت پایگاه دارایی فکری دارکوب

کاربر گرامی سایت دارکوب،

به منظور استفاده کامل از امکانات سایت دارکوب نیاز است یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید. بسته رایگان فقط با ثبت نام در سایت و تایید تلفن همراه قابل استفاده می باشد. هر کدام از بسته های برنزی، نقره ای و طلایی امکان خرید با مدت زمان 1، 3 و 6 ماه را دارند. پس از بررسی امکانات هر بسته بهترین گزینه را انتخاب نمایید.

توجه نمایید چنانچه پیش از پایان دوره زمانی هر بسته نیاز به تمدید آن داشتید، تنها یکبار امکان تمدید همان بسته وجود دارد. امکان تهیه همان بسته برای بار سوم پس از پایان دوره زمانی بسته اول فعال می شود.

رایگان
پس از ثبت نام
اختراع
سرچ پتنت 15 بار در ماه
بازدید پتنت 5 بار در روز
ارسال پیام به پتنت 1 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت 1 ثابت
اعلان پتنت جدید
دریافت اعلان رایگان
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0 نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1 2 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2 3 ثابت
سرچ رایگان، تشابه 3 3 ثابت
تخفیف سرچ
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
سفارش اطلاعات آماری
برنزی
300,000 تومان 220,000 تومان
اختراع
سرچ پتنت 150 بار در 3 ماه
بازدید پتنت 50 بار در روز
ارسال پیام به پتنت 5 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت 1 ثابت
اعلان پتنت جدید 2 ثابت
دریافت اعلان رایگان 9 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0 نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1 3 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2 3 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3 3 بار در روز
تخفیف سرچ %10 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت 2 ثابت
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده
سفارش اطلاعات آماری
نقره ای
450,000 تومان 360,000 تومان
اختراع
سرچ پتنت 450 بار در 3 ماه
بازدید پتنت 100 بار در روز
ارسال پیام به پتنت 10 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت نامحدود
اعلان پتنت جدید 5 ثابت
دریافت اعلان رایگان 30 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0 نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1 5 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 2 5 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3 5 بار در روز
تخفیف سرچ %15 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت 5 ثابت
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده نامحدود
سفارش اطلاعات آماری
طلایی
1,500,000 تومان 1,200,000 تومان
اختراع
سرچ پتنت نامحدود
بازدید پتنت 200 بار در روز
ارسال پیام به پتنت 30 بار در ماه
تکمیل اطلاعات پتنت نامحدود
اعلان پتنت جدید 30 ثابت
دریافت اعلان رایگان 270 بار در 3 ماه
نتایج سرچ> 500
علامت تجاری
سرچ علامت تشابه 0 نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 1 نامحدود
سرچ رایگان، تشابه 2 15 بار در روز
سرچ رایگان، تشابه 3 15 بار در روز
تخفیف سرچ %25 ثابت
ذخیره سرچ علامت
اعلان تقاضای علامت 30 ثابت
نمایش تبلیغات
ذخیره برگزیده نامحدود
سفارش اطلاعات آماری

شرح امکانات بسته های عضویت پایگاه دارکوب

اختراع

 • سرچ پتنت: تعداد جستجوی اختراع مجاز با هر بار کلیک بر روی دکمه جستجو محاسبه خواهد شد. دوره اتمام این خدمت ماهانه می باشد.

 • بازدید پتنت: با بازدید اطلاعات کامل هر اختراع یک بازدید برای شما محاسبه خواهد شد. دوره اتمام این خدمت روزانه می باشد.

 • ارسال پیام به پتنت: پس از اتمام مراحل احراز هویت امتا، امکان ارسال پیام به مخترع/مالک به تعداد محدود وجود خواهد داشت. محدودیت این امکان به صورت ماهانه می باشد.

 • تکمیل اطلاعات پتنت: در صورت احراز هویت کاربر، تکمیل امتا و درخواست دسترسی به اختراعات از پنل کاربری، مالک یا مخترع میتواند اطلاعات اختراع خود را کامل کرده و درخواست انتشار دهد. امکان استفاده از این خدمت برای هر بسته به صورت ثابت است.

 • اعلان پتنت جدید: ایجاد امکان دریافت اعلان برای اختراعات جدید ثبت شده در حوزه مورد نظر با تعریف کلمات کلیدی. تعداد ایجاد اعلان برای هر بسته به صورت ثابت است.

 • دریافت اعلان رایگان: پس از ایجاد اعلان، در صورت شناسایی اختراع مورد نظر، تعداد اعلان مشخص شده در بسته به صورت رایگان به کاربر اطلاع رسانی می شود. دریافت اعلان، بیش از عدد مشخص شده شامل هزینه می باشد. این خدمت برای هر بسته به صورت ماهانه است.

 • نتایج سرچ> 500: نمایش بیش از 500 عدد از نتایج جستجوی گزاره شرطی مورد نظر، فقط در بعضی از بسته ها نمایش داده خواهد شد.

علامت تجاری

 • سرچ علامت، تشابه 0: جستجوی علائم تجاری با این نوع از شباهت، پس از ثبت نام در سایت بدون محدودیت امکان پذیر است.

 • سرچ رایگان، تشابه 1، 2 و 3: با هر بار کلیک بر روی دکمه جستجو در صفحه علامت تجاری، یک بازدید برای شما محاسبه خواهد شد. محدودیت این امکان به صورت روزانه می باشد. جستجو بیش از تعداد درج شده شامل هزینه خواهد بود.
  توضیح: تفاوت جستجو با تشابه مختلف در صفحه جستجوی علامت تجاری توضیح داده شده است.

 • تخفیف سرچ: به منظور جستجوی علائم تجاری بیش از تعداد درج شده در هر بسته، به میزان مشخصی تخفیف دریافت خواهید کرد. دوره اتمام این خدمت ماهانه می باشد.

 • ذخیره سرچ علامت: تنایج جستجوهای انجام شده بدون محدودیت ذخیره خواهد شد.

 • اعلان تقاضای علامت: ایجاد امکان دریافت اعلان آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری منتشر شده با تعریف کلمات کلیدی. تعداد ایجاد اعلان برای هر بسته به صورت ثابت است.

امکانات مشترک

 • نمایش تبلیغات: در هنگام مشاهده نتایج جستجو، بنرهای تبلیغاتی نمایش داده خواهد شد.

 • ذخیره برگزیده: امکان ذخیره نتایج جستجوهای (اختراع / علامت) پیشین جهت بازدید آتی وجود دارد.

 • سفارش اطلاعات آماری: امکان دریافت اطلاعات آماری دارایی های فکری پس از مذاکره با کارشناسان دارکوب وجود دارد.