آمار اختراعات ایران در سال 1399

پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مدارک منتشره در پایگاه روزنامه رسمی کشور و اداره ثبت اختراعات ایران، آمار و تحلیل مختصری از اختراعات ثبت شده در سال 1399 را ارائه میدهد. این آمار فروردین سال 1400 منتشر شد و سپس در تیر ماه سال 1401 بروز رسانی گردید. هر گونه  استفاده از این با ذکر منبع (پایگاه تحلیل و جستجو دارایی های فکری دارکوب) بلامانع است.

آمار اخترعات ثبت شده در ایران در سال 1399

 

بر اساس اطلاعات مذکور، در سال 1399 بیش از 10500 اظهارنامه در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است که تعداد 3337 اظهارنامه معادل 31/7% تبدیل به گواهی ثبت اختراع شده است. لازم به ذکر است تاریخ اظهارنامه برخی از اختراعاتی که در سال 1399 به ثبت رسیده است مربوط به سال های قبل می باشد. در این سال تعداد 249 اختراع با حق تقدم خارج از کشور به ثبت رسیده است.

 

طبقه بندی بین المللی اختراع

تعداد و درصد طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده در این سال که زمینه فنی آنها را مشخص می کند به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

 A. نیازهای بشری: 2577 - 37%

B. عملیات اجرایی، حمل و نقل: 1095 - 15/7%

C. شیمی و متالوژی: 1227 - 17/5%

D. منسوجات و کاغذ: 96 - 1/3%

E. سازه های ثابت: 358 - 5/1%

F. مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ افزارها، انفجار: 561 - 8%

G. فیزیک: 735 - 10/5%

H. برق: 343 - 4/9%

در خصوص طبقه بندی بین المللی و مالکان اختراع باید در نظر گرفت که با توجه به این که امکان دارد یک اختراع دارای چند طبقه بندی بین المللی و یا چند مالک باشد، مجموع عددی این دو بخش از جمع کل اختراعات ثبت شده بیشتر می باشد.

تفکیک مالکان

مالکان اختراعات ثبت شده در سال 1399 به شرح زیر تفکیک می شوند:

 • حقیقی: 5165 - 87.1%
  • آقا: 3887 - 65.5%
  • خانم: 1278 - 21.6%

 • حقوقی: 769 - 12.9%
  • شرکت: 492 - 8.3%
  • دانشگاه: 193 - 3.2%
  • پژوهشگاه و ... : 84 - 1.4%

تفکیک مخترعان

در سال 1399 تفکیک جنسیتی مخترعانی که اختراعات آنها به ثبت رسیده است، به شرح زیر می باشد:

 • آقا: 3835 - 74.2%
 • خانم: 1334 - 25.8%

پایگاه دارکوب آمار اختراعات سال 1400 را نیز از اطلاعات دریافت شده از سایت روزنامه رسمی و اداره ثبت اختراعات منتشر کرده است که در صفحه مربوطه می توانید بررسی بفرمایید.