آمار اختراعات ایران در سال 1399

پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مدارک منتشره در پایگاه روزنامه رسمی کشور و اداره ثبت اختراعات ایران، آمار و تحلیل مختصری از اختراعات ثبت شده در سال 1399 را ارائه میدهد. هر گونه  استفاده از این با ذکر منبع (پایگاه تحلیل و جستجو دارایی های فکری دارکوب) بلامانع است.

آمار اختراعات ایران سال 1399

 

بر اساس اطلاعات مذکور، در سال 1399 بیش از 10500 اظهارنامه در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است که تعداد 1045 اظهارنامه، 9/9% تبدیل به گواهی ثبت اختراع شده است. لازم به ذکر است تاریخ اظهارنامه برخی از اختراعاتی که در سال 1399 به ثبت رسیده است مربوط به سال های قبل می باشد. در این سال تعداد 21 اختراع با حق تقدم خارج از کشور به ثبت رسیده است.

 

طبقه بندی بین المللی اختراع

تعداد و درصد طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت شده در این سال که زمینه فنی آنها را مشخص می کند به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

 A. نیازهای بشری: 536 - 26%

B. عملیات اجرایی، حمل و نقل: 426 - 20%

C. شیمی و متالوژی: 295 - 14/4%

D. منسوجات و کاغذ: 148 - 7.2%

E. سازه های ثابت: 62 - 3%

F. مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ افزارها، انفجار: 236 - 11.5%

G. فیزیک: 218 - 10.6%

H. برق: 125 - 6.1%

 

مالکیت اختراعات

مالکان اختراعات ثبت شده در سال 1399 به شرح زیر تفکیک می شوند:

 • حقیقی: 1037 - 76.9%
  • آقا: 819 - 56.4%
  • خانم: 218 - 20.5%
 • حقوقی: 23.1
  • دانشگاه: 162 - 11.1%
  • شرکت: 121 - 8.3%
  • پژوهشگاه: 52- 3.5%

در خصوص طبقه بندی بین المللی و مالکان اختراع باید در نظر گرفت که با توجه به این که امکان دارد یک اختراع دارای چند طبقه بندی بین المللی و یا چند مالک باشد، مجموع عددی این دو بخش از جمع کل اختراعات ثبت شده بیشتر می باشد.