نسخه آزمایشی

گيربكس گشتاور– دور متغير پيوسته دنده شانه اي
Rack gear Continuously Variable Transmission

شماره اظهارنامه: 139750140003005059

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/19

شماره ثبت : 98372
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/27
طبقه بندی بین المللی: F16H 61/66


خلاصه اختراع :

گيربگسهاي چرخدنده اي (معمولي واتوماتيك) داراي مشكل پله اي بودن در تغييرنرخ تبديل دور ميباشد. انوع مبدلهاي پيوسته CVT اختراع شده به علت عدم توانايي در انتقال گشتاور زياد، كاربرد وسيع در صنايع پيدا نكرده است. در اين مكانيزم توان (گشتاور-دور) از طريق شافت ورودي به ديسك دنده اي منتقل ميشود و بواسطه ميله لنگ متصل شده به ديسك دنده اي و دنده شانه اي ،حركت دوراني ديسك دنده اي را به حركت خطي دنده شانه اي تبديل كرده وسپس از طريق شافت ها و دنده ها و بلبرينگ هاي يكطرفه حركت خطي دنده شانه اي را به حركت دوراني در شافت ها ايجاد ميكند. با تغيير مكاني محل اتصال ميله لنگ با محور ديسك دنده اي (شعاع محل اتصال) ،سرعت خطي دنده شانه اي تغيير كرده كه باعث تغيير سرعت دوراني در شافت هاي درگير با آن و در نهايت باعث تغيير سرعت دوراني شافت خروجي در مكانيزم ميباشد. چون تغييرات فاصله محل اتصال لنگ از محور ديسك دنده اي (شعاع) پيوسته ميباشد لذا تغييرات سرعت دوراني شافت خروجي نيز پيوسته خواهد بود . چون مدار انتقال توان كاملا چرخدنده اي بوده لذا محدوديت در انتقال توان (گشتاور و دور) را ندارد. خصوصيات : پيوستگي در تغييردور، نداشتن محدوديت درمقدار انتقال توان ، راندمان مناسب واستهلاك كم . اين مكانيزم در همه صنايع كه گيربگس استفاده ميشود از جمله صنايع خودرو سازي سبك و سنگين ، كشتي سازي و صنايع سنگين كاربري دارد .


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.