نسخه آزمایشی

راكتور الكتروهيدروترمال براي سنتز نانوساختارها با مورفولوژي معين
Electrohydrothermal reactor for synthesis of nanostructures with a specific morphology


شماره ثبت : 103320
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/10/9
طبقه بندی بین المللی: C01G 23/00


خلاصه اختراع :

راكتور الكتروهيدروترمال براي سنتز نانوساختارها با مورفولوژي و ابعاد معين به كار مي¬رود. نانو ساختارها از اهميت ويژه¬اي به دليل كاربرد در زمينه¬هاي مختلف از قبيل انرژي، الكترونيك ،.....برخوردارند. در اين راستا از روش‌هاي متعددي براي توليد نانومواد استفاده مي¬شود. معروف ترين روش هاي سنتز نانومواد عبارتند از: روش هاي مكانيكي، رسوب دهي شيميايي بخار (CVD)، رسوب فيزيكي بخار (PVD)، روش آئروسل، كندوپاش يا اسپاترينگ، هيدروترمال و سولوترمال، ميكروامولسيون و مايسل معكوس، سل-ژل، رسوبگذاري، احياي الكتروشيميايي، تخريب حرارتي، سونوشيمي و ليتوگرافي. در بين اين روشها، روش¬هاي نشست الكتروشيميايي و هيدروترمال به دليل سادگي و توانايي بالا در كنترل اندازه و شكل ذرات، مورد توجه بسياري از محققين و صاحبان صنايع قرار گرفته¬اند. در اين اختراع با تركيب دو روش هيدروترمال و الكتروشيميايي به طراحي و ساخت راكتور الكتروهيدروترمال پرداخته¬ايم. راكتور الكتروهيدروترمال حاضر را مي¬توان با تعداد الكترودهاي متفاوت (دو الكترودي،سه الكترودي،چهار الكترودي، و يا بيشتر) مورد استفاده قرار داد كه به عنوان مثال ما در اينجا براي سنتز كنترل شده نانوذرات از سيستم چهار الكترودي (از دو الكترود كار، يك رفرنس و يك الكترود مقابل) استفاده كرده¬ايم. در ظرف الكتروهيدروترمال، الكترودها به شكلي قرار گرفته¬اند كه قابليت تحمل فشار و دماي بالاي محفظه هيدروترمال را داشته باشند. براي اين كار چهار رابط الكتريكي به شكلي به ظرف هيدروترمال وصل شده¬اند كه فشار داخلي ظرف هيدروترمال دچار افت نشود و بتواند دماي بالا را تحمل كند. به عنوان نمونه-اي از كاربردهاي اين روش، ابتدا نانوساختارهاي كبالت اكسيد را در داخل ظرف الكتروهيدروترمال سنتز كرده و در ادامه كبالت مازاد از ظرف الكتروهيدروترمال به كمك روش الكتروشيميايي بر روي الكترود استيل تثبيت مي-شود و سپس مس با روش الكتروليز به داخل ظرف الكتروهيدروترمال آزاد مي¬شود و پس از گذشت ٤ساعت نانوساختارهاي كبالت اكسيد با پوشش اكسيد مس توليد مي¬شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/EOR2JC21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع