شماره اظهارنامه: 139750140003005817

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/17
شماره ثبت : 98265
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: A23L 1/00

خلاصه اختراع : نام اين اختراع بستني غني شده با عصاره انكپسوله شده جلبك مي باشد. اميدواريم با توليد اين محصول گامي موثر در جهت بهبود و رضايت مصرف كنندگان داشته باشيم. بستني يكي از پر‏مصرف ترين دسرهاي ايران و جهان مي باشد. لذا غني‏ سازي اين دسر پر‏ مصرف مي تواند بسياري از سوء تغذيه‏ هاي موجود در كودكان و حتي بزرگسالان را از بين ببرد. جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس با دارا بودن 70-50 درصد پروتئين مي تواند به عنوان يك منبع مهم غذايي براي غني‏ سازي بستني مورد استفاده قرار گيرد. در اين پژوهش به مطالعه بستني غني شده با غلظت ‏هاي مختلف عصاره انكپسوله شده جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس پرداخته شد. ابتدا پودر جلبك تهيه شد و ويژگي ‏هاي اوليه آن (پروتئين، خاكستر، رطوبت، چربي و كربوهيدرات) مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش ماسراسيون عصاره جلبك استخراج و قدرت آنتي اكسيداني آن به كمك روش DPPH تعيين شد. عصاره به همراه فسفاتيديل كولين و كلسترول در اتانول حل و در طي عمليات صورت گرفته انكپسوله شد، در ادامه عصاره انكپسوله شده در سه غلظت (0/5، 1 و 1/5 درصد) به بستني افزوده شد. بستني تهيه شده توسط آزمون‏ هاي فيزيكي (مقاومت به ذوب، ويسكوزيته، افزايش حجم و pH) ، شيميايي (اسيديته، عدد پراكسيد و عدد تيوباربيتوريك اسيد) و آزمون‏ هاي حسي (احساس دهاني، ويسكوزيته، سرعت آب شدن و ميزان سردي) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي پودر جلبك نشان دادند كه پودر تهيه شده داراي 0/43± 61/52 درصد وزن خشك پروتئين بود. مشاهده شد كه عصاره مورد مطالعه داراي 1/19± 30/17 ميلي گرم بر گرم فنل كل و 0/19±41/40 درصد قدرت مهار راديكال آزاد DPPH بود. نتايج حاصل از آزمون ‏هاي فيزيكي نشان دادند كه با افزايش غلظت عصاره انكپسوله شده ميزان مقاومت به ذوب، ويسكوزيته، ضريب افزايش حجم و pH بستني افزايش معني‏ داري يافت (0/05>p). نتايج حاصل از آزمون‏ هاي شيميايي نشان دادند كه با افزايش غلظت عصاره انكپسوله شده جلبك ميزان اسيديته، عدد پراكسيد و عدد تيوباربيتوريك اسيد بستني كاهش معني‏ داري يافت (0/05>p). نتايج آزمون‏ هاي حسي نشان دادند كه افزودن عصاره انكپسوله شده ويژگي ‏هاي حسي بستني تا حد بالايي مورد پذيرش قرار گرفت. به طور كلي مشخص شد كه بستني حاوي 1/5 درصد عصاره انكپسوله شده جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس تيمار برتر اين پژوهش و داراي ويژگي‏ هاي مطلوب بود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/J96jZBGjn

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...